94 omkom av drukning

I løpet av 2017 var det 94 drukningsulykker i Norge. 82 av disse var menn og 12 var kvinner. I Nordland omkom 10 personer i drukningsulykker. Til sammenlikning var det totalt 91 personer som druknet i 2016. Siden den første Tryg-bøylen ble utplassert i 1952 har det blitt satt ut i overkant av 4000 stykker i Nordland.

Livbøye pressefoto
Foto: Steen, Arvid / Tryg