900.000 til bygningsvern

Nordland fylkeskommune har fordelt 900.000 kroner til sju bygningsvernprosjekter i Vegaøyan verdensarvområde. – Et viktig bidrag for å sikre at historien blir bevart for ettertiden, sier fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse, Aase Refsnes (SV). Både nye og pågående prosjekter mottar støtte. Mer

Ærfugl-hunn på reir. Fra Vega, på Unescos verdenarvliste
Foto: verdensarv vegaøyan