NRK Meny
Normal

90 millioner uten kontroll

Fylkeskommunen for kritikk for å ikke holde styr på kulturpengene sine.

illustrasjonsfoto (scanpix)

HVOR BLE PENGENE EGENTLIG AV? Nordland fylkeskommune får kritikk for å ikke vite godt nok om 90 millioner kroner er havnet der de var tiltenkt.

Foto: VALERY HACHE / Scanpix

Fylkesrevisjonen kritiserer i en rapport kultur- og miljøavdelingen for ikke å ha gode nok rutiner for hvordan over 90 millioner kroner blir brukt.

Rapporten kritiserer blant annet:

  • Manglende oversikt over innleverte rapporter
  • Mangefullt arkivsystem
  • Tilfeldig saksbehandling
  • Ingen rutiner for evaluering

- Dårlig samarbeidsklima kan påvirke

Lederen i fylkeskommunens kontrollkomite, Paul Rosenmeyer, mener kaoset kan ha sammenheng med den konflikten som har vært mellom avgått kultursjef Aslaug Vaa og de ansatte i avdelingen.

Les: Aaslaug Vaa går på dagen

- Det sier seg selv at dersom det er konflikt på en arbeidsplass, går det ut over det arbeidet som skal utføres.

Museer og idrettsanlegg ikke fulgt opp

Rosenmeyer skal nå lage en rapport til fylkesrådet.

Kritikken i rapporten fra fylkesrevisjonen over den mangelfulle kontrollen er nådeløs. Revisjonen skriver at det har vært et fravær av skriftlige rutiner for hvordan pengene skal brukes, og at det er liten samordning både mellom de ulike driftsenhetene i avdelingen og også innad i de enkelte driftsenhetene.

Kultur og miljøavdelingen har heller ikke et system der det det på en enkel måte er mulig å kontrollere om alle vilkårene for støtten som gis er oppfylt og kontrollert av saksbehandler.

Blant de tiltakene som blir finansiert av de over 90 millioner kronene er stedsutviklingsprosjekter, idrettsanlegg og museer.

Lover bot og bedring

Geir-Ketil Hansen

SKAL RYDDE: Fylkesråd for kultur og miljø, Geir Ketil Hansen skal rydde opp etter kritikken fra fylkesrevisjonen.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn

Lista over synder er lang, og Rosenmeyer i kontrollkommiteen mener dette vitner om rot.

Fylkesråd for kultur og miljø, Geir Ketil Hansen, lover tiltak for bedre rutiner for bruken av kulturstøtten i fylket.

- Den rapporten som revisjonen har laget vil være til god hjelp for oss i det videre arbeidet med å rydde opp i forholdene, sier Hansen til NRK.

Kontrollkomiteen sender nå en rapport til Fylkesrådet, og saka vil bli diskutert når Fylkestinget møtes på Fauske i juni.