87 km/t for fort

En 41 år gammel mann er i Lofoten tingrett dømt til fengsel i 22 dager for å ha kjørt motorsykkel i 176 kilometer i timen i 80-sone.

Motorsykkel
Foto: Scanpix

Han ble videre fradømt retten til å kjøre førerkortpliktig motorvogn i 30 måneder, og må når den tid kommer avlegge full ny førerprøve.

Over Dovrefjell

Kjøringen skjedde på E6 over Dovrefjell om kvelden 31. juli, og farten ble registrert med gjennomsnittsmåler.

Saken ble behandlet som enedommersak i Lofoten tingrett, og siktede tilsto uten forbehold.

Eneforsørger

Han gjorde samtidig retten oppmerksom på hvilke problemer det ville medføre for ham, både hvis han måtte sone i fengsel, og hvis han ble uten førerkort over lengre tid.

Siktede er eneforsørger for et mindreårig barn, og han fortalte i retten at han ikke hadde noen nær familie som kunne ta seg av barnet hvis han måtte i fengsel.

Avhengig av lappen

Han fortalte også at han ville få problemer i jobben sin hvis han ble uten førerkort i lengre tid.

Retten har vurdert disse forholdene, men konkluderer i domspremissene med at ”hensynet til omsorgsansvaret måtte vike for handlingens grovhet”.

For sikkerheten

Retten bemerker videre blant annet også at ”reglene om tap av førerrett først og fremst er satt av hensyn til trafikksikkerheten”.

Ber om hensyn

Samtidig forutsetter retten, med tanke på mannens omsorgsansvar, at ”kriminalomsorgen vil tilrettelegge tidspunkt for soning, og også ellers iverksette de tiltak som er nødvendig før soning gjennomføres”.