80 smålaks skal gi endelig svar på gyrosmitte

80 små lakseunger som skal samles inn i Ranelva i løpet av helga skal gi svaret som både fiskere, myndigheter og forskere venter på.

Fiskebiolog Øyvind Kanstad-Hansen

Fiskebiolog Øyvind Kanstad-Hansen samler inn smålaks fra Ranselva, som skal analyseres ved Verinærinstituttet.

Foto: Lars Petter Kalkenberg / NRK

 Torun Hokseggen, Veterinærinstituttet.

Avdelingsingeniør Torun Hokseggen fra Vetrinærinstituttet.

Foto: Frank Nygård / NRK
Flaske med sprit hvor de legger yngel som kan være infisert. Skal sendes til analyse.

Fiskeyngel legges på flasker med sprit. Deretter skal sendes til analyse.

Foto: Frank Nygård / NRK
Øyvind Kanstad-Hansen

Biolog Øyvind Kanstad-Hanssen fra Ferskvannsbiologen.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Avdelingsingeniør Torun Hokseggen fra Vetrinærinstituttet og biolog Øyvind Kanstad-Hanssen fra Ferskvannsbiologen var fredag på plass ved Kobbforsen i Ranelva for å lete etter gyrosmitte på laks.

– Etter at alarmen gikk onsdag har vi startet kartleggingen for å finne ut hvor smitten er, og hvor utbredt den er. I dag har vi opprettet åtte stasjoner i Ranelva hvor vi skal samle inn totalt 80 fisk. Vi starter på de tre øverste stasjonene, og fortsetter gjennom helga. Vi tar også prøver fra både Røssåga, Bjerka og tre sidelever, sier Hokseggen til NRK.no.

Det er Mattilsynet som er oppdragsgiver, mens Veterinærinstituttet samler inn, kartlegger og kommer med råd.

Smålaks på sprit

De små laksene skal legge på sprit i små flasker og sendes med ilpost til Veterinærinstituttet i Oslo og Harstad. Mandag starter analysen, som kan konkludere om det er parasitter, og om parasittene i så fall er av typen gyrodactylus salaris.

– Dersom det viser seg at fisken er infisert, skal det tas stilling til om det skal settes i gang behandling av vassdraget.

Det verst tenkelige scenarioet er at det ikke bare er Ranelva som er smittet, men også Røssåga og andre vassdrag kan være smittet.

– Tragisk

– Dersom elva må behandles haster det å få data på bordet så raskt som overhodet mulig, slik at vi kan komme i gang så tidlig som, mulig. Dataene vi samler inn i dag er viktig for apparatet som skal fatte disse beslutningene, sier Øyvind Kanstad-Hanssen.

Han går ut ifra at smitten går opp til Reinforsen, noen kilometer opp fra utløpet innerst ved Ranfjorden.

– Det er selvfølgelig alvorlig. Elva har vært friskmeldt i fire-fem år, dette er tragisk for Ranelva isolert sett, sier han til NRK.no.

Annen fisk resistent

Det er laksen som er mest utsatt for den fryktede lakseparasitten De andre fiskeslagene i elvene er resistente mot Gyrodactylus salaris.

– Det er vanskelig å si om laksen noen gang klarer å utvikle resistens. Det kan skje over tid. Det avgjørende spørsmålet er om vi ønsker å bevare den genetiske villaksstammen vi har i dag eller om vi vil ha en ny stamme som er resistent, sier Torun Hokseggen i Veterinærinstituttet.

Det foreløpige gyrofunnet er påvist på 30 smålaks som ble fanget inn i starten av august.

– Det som er påvist så langt er relativt sett lave påslag av parasitten. Det kan tyde på at smitten fremdeles er i en tidlig fase, uten at jeg har den nødvendige kompetansen til å kunne konkludere noe, sier ferskvannsbiolog Øyvind Kanstad-Hanssen.

Lakseunger fra Ranelva infisert av gyrodactalus salaris

80 slike eksemplarer skal i løpet av helga samles inn.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK