7,5 mill til Tysfjord-samfunnet

Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) gir full tilslutning til Fylkesmannens planskisse for oppfølgingstiltak etter overgrepene i Tysfjord. Departementet vil tildele 7,5 millioner kroner i skjønnsmidler over en periode på 2,5 år som skal dekke det anslåtte finansieringsbehovet knyttet til oppfølging av det forebyggende arbeidet i Tysfjord. - Vi er glad for at departementet vil bidra til å støtte Tysfjord kommune i en vanskelig situasjon, og at det stilles økonomiske ressurser til disposisjon, sier fylkesmann i Nordland Hill-Marta Solberg.