Hopp til innhold

75 millioner til ny båtrute skal gi 14.000 færre vogntog i nord

Regjeringen legger 25 millioner kroner ekstra på bordet for å sikre ny godsrute på sjøen i Nord-Norge. Pengene kommer i tillegg til de 50 millionene som kom i statsbudsjettet.

Vogntog sperrer E6

VOGNTOG SPERRER E6: Syn som dette er vi vant til å se vinterstid i Nord-Norge. Kanskje blir det færre slike syn i framtiden?

Foto: Pål Losoa

Fram til 2013 gikk det en godsrute på sjø mellom Bodø og Tromsø.

Containerskipet «Tege» transporterte årlig 20.000 containere med gods fra jernbanestasjonen i Bodø og nordover – tilsvarende 10.000 vogntog.

Men skipet var gammelt og upraktisk, og godsruten ble lagt ned.

Nå er det håp om en ny sjøvei som en forlengelse av Nordlandsbanen mellom Nord-Norges to største byer.

I revidert nasjonalbudsjett som legges fram tirsdag blir det bevilget 25 millioner kroner ekstra i såkalte godsoverføringsmidler som Kystverket forvalter.

Disse pengene kommer i tillegg til de 50 millionene som allerede er bevilget til dette formålet over statsbudsjettet.

En av dem som har jobbet for å få mer penger er stortingsrepresentant Jonny Finstad (H) fra Nordland, som er medlem i transport- og kommunikasjonskomiteen.

– Mange fordeler

Evgueni Vinogradov på seilbrett

GIKK LANGS KYSTEN I 30 ÅR: Godsskipet Tege var i drift fram til 2013. Skipet transporterte årlig 20.000 containere med gods fra jernbanestasjonen i Bodø, tilsvarende 10.000 vogntog.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

– Vi er kjempefornøyd med at vi har fått til en økning av godsoverføringsmidlene. Det betyr at vi kan få etablert Nord-Norgelinjen fra Bodø og videre nordover.

Bak den kommersiell godsruten står Bodø Havn, Lødingen Havn og Tromsø Havn.

Det vil ha stor betydning for transporten langs kysten av Nord-Norge at vi kan få etablert en båtrute som kan redusere antall farlig vogntog på veiene, sier Finstad til NRK.

Det er flere positive effekter enn færre vogntog og økt trafikksikkerhet på norske veier.

– Det er positivt for miljøet. Vi vil få etablert en godsinfrastruktur som vil komme hele landsdelen til gode. Og sist, men ikke minst – øke mulighetene for et billigere transporttilbud for næringslivet.

Han understreker at dette ikke er en bevilgning direkte til Nord-Norgelinjen. Det er Kystverket som vil administrere ordningen og innvilge søknaden.

– Kystverket kan nå behandle søknaden som ligger på deres bord fra Nord-Norgelinjen og et par andre rederier.

– 14.000 færre vogntog

Lars Vestnes

Bodø-politiker Lars Vestnes (H).

Foto: Bodø kommune

En annen politiker som har jobbet med å få realisert Nord-Norgelinjen er Lars Vestnes, som er gruppeleder i Bodø Høyre.

Han sier at en sjørute mellom Bodø og Tromsø vil med dagens trafikkmengde kunne føre til 14.000 færre vogntog på veiene.

– Trafikksikkerhet er et viktig moment. Jeg har kjørt mye langs veiene i Nordland, og så den enorme forskjellen i antall vogntog da «Tege» la ned. Over natta var trafikksituasjonen en annen.

Foreløpig er det snakk om en båtrute som skal gå mellom Bodø og Tromsø.

Det skal også bygges en ny transportvei fra jernbanen til Bodø Havn.