NRK Meny

75 millioner til maritim utvikling

Regjeringen vil bruke 75 millioner kroner på et maritimt verdiskapingsprogram neste år.

Artikkelen er flere år gammel.

Hensikten er å legge til rette for at bedrifter i fiskeri-og havbruksnæringen søker omstilling og utvikling.

 

 

I programmet er torsk i oppdrett og fangstbasert akvakultur prioritert. Det samme er reiselivsprodukt basert på marine ressurser.

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
Nyhetsreportasje fra NRK.
Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging.