75 millioner til maritim utvikling

Regjeringen vil bruke 75 millioner kroner på et maritimt verdiskapingsprogram neste år.

Hensikten er å legge til rette for at bedrifter i fiskeri-og havbruksnæringen søker omstilling og utvikling.

 

 

I programmet er torsk i oppdrett og fangstbasert akvakultur prioritert. Det samme er reiselivsprodukt basert på marine ressurser.

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
De to hovedpersonene i bråket rundt klubben, Benn Eidissen og Mads Torrissen, møtte i studio for å forklare hva som har skjedd.
Tryms bilder vekker oppsikt