75 dager i fengsel for sex-lokking

En 59 år gammel mann fra Rana er i Hålogaland lagmannsrett dømt til fengsel i 75 dager for sex-lokking og besittelse av barneporno.

Fra nettchatten mellom 58-åringen og jenta

I FELLA: Det mannen (59) ikke visste, var at mora hadde overtatt nettpraten. Nå må ranværingen sone bak murene.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Han ble først dømt i tingretten, da til fengsel i 60 dager, men anket.

Mora overtok

Det var i februar i fjor mannen skal ha nettpratet med ei 15 år gammel jente på nettstedet ”Nettby”. Men jenta ante uråd, og snart overtok mora.

Da mannen kom til møtestedet som var avtalt i nettpraten, var det ei sivil politikvinne som møtte ham.

Etter dommen i tingretten, og anken, ble det også tatt ut tiltale mot mannen for besittelse av barneporno.

I lagmannsretten nektet han straffeskyld for begge de påståtte forholdene. Men retten har ikke festet lit til hans forklaringer.


Og tiltaltes forsvarer, John Christian Elden, har altså da heller ikke nådd frem med sitt syn om at mora hadde framprovosert en straffbar handling som ellers ikke ville ha skjedd.

75 dager bak murene

Dommen på ubetinget fengsel i 75 dager var i samsvar med forslaget til aktor, statsadvokat Erik Thronæs. Rettens mindretallet gikk inn for 120 dagers fengsel.
Tiltalte fikk også inndratt en pc.