72 kommuner har klaget på politireformen

Politidirektoratet har fått over 70 klager etter at forslaget til ny politireform ble lagt fram. – Jeg håper at hver enkelt kommune blir tatt seriøst, sier ordfører i Hemnes kommune.

Ordfører Christine Trones Christine Trones (H) er ordfører i Hemnes kommune.

SKUFFET: Ordfører Christine Trones i Hemnes kommune sier det er skuffende at Hemnes mister sitt lensmannskontor.

Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

– Vi har vært veldig godt rustet. Som et lensmannskontor med fem ansatte har vi alltid vært synlig og aktiv i nærmiljøet, representerer bortfallet et stort tap for oss. Det er åpenbart at dette ikke er lagt vekt på, og det gjør meg skuffet.

Det sier ordfører Christine Trones i Hemnes. Kommunen er én av 72 kommuner som har sendt inn klage til Politidirektoratet (POD) om den mye omdiskuterte nærreformen.

Reformen vil redusere antall tjenestesteder fra 340 til 221. 126 av politiets tjenestesteder legges ned, og sju nye opprettes, ifølge Politidirektoratets endelige innstilling for organisering av norsk politi.

Da Politidirektoratet besluttet ny tjenestestedsstruktur 13. januar 2017, startet en periode på åtte uker der berørte kommuner fikk anledning til å klage til Justis- og beredskapsdepartementet.

– Skuffende

Regjeringa mener reformen vil gi større og bedre fagmiljø, men så langt har reformen møtt sterke reaksjoner. Hovedverneombud Vegard Kristiansen ved politiet i Salten uttalte til NRK at nærpolitireformen er tidenes største bløff, og at tilbudet til publikum vil bli svekket.

Også en undersøkelse, som delvis ble finansiert av staten på oppdrag for Justisdepartementet, viste at kun 19 prosent av de ansatte i politiet mener politireformen vil føre til bedre bekjempelse av kriminalitet.

Årsaken til at kommunen valgte å klage er ifølge Trones at argumentene deres ikke ble tatt nok alvorlig. At Hemnes kommune i fremtiden vil stå uten politi er skuffende, mener ordføreren.

– Vi la frem et dokument i den ekstra høringsrunden der vi dokumenterte at det var mye å hente i responstid på å beholde kontoret på Hemnes. Det ser ikke ut til at det er tatt hensyn til i det hele tatt.

Økt folketall

Trones forteller til NRK at kommunen også har gjort direktoratet oppmerksom på at kommunesenterets ligger midt mellom to tunneler, og at stor hyttebebyggelse innenfor kommunegrensene gir et stadig høyere folketall.

Nå som klagen skal opp til behandling håper hun at argumentene vil bli hørt.

– Jeg regner med at det vil finne sted en reell klagebehandling. Jeg håper at hver enkelt kommune blir tatt seriøst, og at tallene som er vist til vil bli sett på, på nytt, avslutter ordføreren.

Behandler klagene

Politidirektoratet sier til NRK at alle meninger og innvendinger blir hørt, og at vedtak kan endres dersom ny informasjon blir lagt frem. Det er Justis- og beredskapsdepartementet som står bak reformen, og som nå skal arbeide videre med saken.

– Nå skal erfarne saksbehandlere i Justis- og beredskapsdepartementet behandle klagene i tråd med forskriften og også god forvaltningsskikk. Klagene vil bli behandlet samlet for å sikre likebehandling. Vi skal ferdigstille arbeidet før sommerferien, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) i en e-post til NRK.

Per-Willy Amundsen

Justis – og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) i Justis og beredskapsdepartementet.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix