70 millioner til oljesøk

Det skal brukes 70 millioner kroner i statsbudsjettet for å sette i gang seismiske undersøkelser på Nordland VII.

Pengeseddel dynket i olje
Foto: Sara Johannessen, Johannessen, Sara

Dette gjelder området utenfor Lofoten og Vesterålen og Troms II.

Lofoten og Vesterålen Petro er fornøyd med at regjeringen vil bruke 70 millioner kroner til seismiske undersøkelser på Nordland VII.

Havområdene for Lofoten og Vesterålen er fredet for leting etter olje og gass fram til 2010, og regjeringen vil ha mer kunnskap om hav og bunnforholdene før den treffer en avgjørelse.

Dalig leder Ørjan Robertsen i petroleumsorganisasjonen Petro er fornøyd med dagens bevilgning.

- Vi er veldig positive. Det er jo for at regjeringen følger opp forvaltningsplanen med bevilgninger. Hvis ikke hadde man fått en ytterligere utsettelse med kartlegging av Lofoten og Vesterålen og dermed forsinkelser. Vi er derfor svært fornøyd med at pengene nå er kommet på plass.