Hopp til innhold

70 gauper felt under kvotejakta

70 av totalkvoten på 79 dyr ble felt i løpet av årets kvotejakt på gaupe, og fellingstallene har gått vesentlig ned de siste tre årene.

Tom Hansen med gaupe

FELTE GAUPE I SALTDAL: Tom Hansen (52) med hangaupa han felte i Saltdal 31.mars, siste jaktdag under årets lisensjakt.

Foto: Geir Heggmo (Statens Naturoppsyn)

Samtidig er bestanden redusert, og den ligger nå under det nasjonalt fastsatte bestandsmålet på 65 familiegrupper, skriver Rovviltpotalen.

Totalt ble det åpnet for å felle 79 gauper fra 1. februar, da kvotejakta startet. Inntil 32 av disse kunne være voksne hunngauper. Da jakta ble avsluttet 31. mars, var 70 dyr felt i forbindelse med kvotejakt eller annen avgang som er medregnet i kvoten. 23 av disse var voksne hunngauper.

Skyter mer

Felte gauper 2014

Region

Kvote

Felt

Vest-Norge

0

1

Sør-Norge

32 (12)

28 (11)

Oppland

11 (4)

0

Oslo/Akershus/østfold

1 (1)

0

Hedmark

0

 

Midt-Norge

11 (4)

7 (2)

Nordland

13 (4)

12 (4)

Troms og Finnmark

13 (7)

11 (4)

Totalt

79 (32)

70 (23)

(Hunngauper i parantes)

 

 

70 av totalkvoten på 79 dyr ble felt i løpet av årets kvotejakt på gaupe, og fellingstallene har gått vesentlig ned de siste tre årene. Samtidig er bestanden redusert, og den ligger nå under det nasjonalt fastsatte bestandsmålet på 65 familiegrupper.

I perioden 2006-2011 ble det registrert en kraftig økning i antall felte gauper, og toppen ble nådd i 2011 da 137 dyr ble felt. De siste tre årene har fellingstallene ligget mellom 70 og 80 gauper.

Bestand på vei ned

Høye uttak av gaupe siden 2009 har medført at bestanden er på vei ned. Den har gått fra 92 familiegrupper i 2009 til 59 familiegrupper før jakt i 2013. Nedgangen skyldes i hovedsak høye uttak i den samme perioden. Dette har vært nødvendig for å komme ned på det nasjonale bestandsmålet på 65 familiegrupper.

– Estimert bestand før jakt i 2013 tilsier at uttakene i årene fremover må være lavere enn de siste årene for å holde bestanden på det nasjonalt fastsatte bestandsmålet. Samtidig har uttakene medvirket til at dokumenterte skader på sau forårsaket av gaupe har gått ned siden 2009, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.