NRK Meny
Normal

70 dager for narko

Dømt for kjøp og bruk av kokain og amfetamin.

En 34 år gammel mann fra Vestvågøy er dømt til 70 dagers ubetinget fengsel for kjøp og bruk av kokain og amfetamin.

Han nektet straffeskyld da saken var oppe i Lofoten tingrett i forrige uke.

Han fortalte da også at han hadde blitt truet av en mann i lengre tid før politiet arresterte ham, men han påsto ikke dermed at denne mannen hadde noe med narkosaken å gjøre.

Tiltalte II

En annen mann fra Vestvågøy, en 35-åring som nå er bosatt i Sør-Norge, sto tiltalt i samme rettsforhandling, og sa seg for sin del delvis skyldig i tiltalen, som gjaldt kjøp og bruk av amfetamin.

Det var blant annet mengden stoff han ikke kunne godta i tiltalebeslutningen.

35-åringen ble dømt til betinget fengsel i 60 dager, samt til en bot på 10.000 kroner.

Begge ble dømt til å betale 5000 kroner i saksomkostninger.

Del av ”storsaken”

Disse to narkosakene er en del av det som i lang tid har vært kalt den store narkosaken i Lofoten, der det ennå ikke er berammet straffesak mot hovedmennene.

34-åringen ble forsvart av advokat Steingrim Wolland, 35-åringen av Jens Blix-Nilsen, mens sorenskriver Rolf Eidissen var rettens formann.