7.367 har fått innvilget asyl

7.367 personer har fått innvilget asylsøknadene sine hittil i år, viser tall fra UDI, som totalt har behandlet 15.663 søknader. I tillegg har flere personer fått opphold av humanitære grunner eller fått innvilget annen flyktningstatus. 4.677 personer fra Syria har fått innvilget asyl. 1325 personer fra Eritrea har fått innvilget søknadene sine. (NTB)

NRK anbefaler

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
Tryms bilder vekker oppsikt
Politihunden Cox på sin andre test- Nå skal det avgjøres om han kan bli politihund.