690 kilo bly i elgskrotter

Etter hver elgjaktsesong blir det liggende igjen store mengder bly i naturen i Norge, Sverige og Finland. En del havner også på vår tallerken. Blyholdig ammunisjon medfører helserisiko for mennesker og andre arter. Det slo en gjennomgang av publisert forskning på miljø- og helseeffekter av bruk av blyammunisjon, melder NINA.

Elgjakt
Foto: Privat