69-åring omkom: – En svært alvorlig sjøulykke

Bestefaren og barnebarnet var på vei hjem da sjarken kantret og sank.

Sjarken Stortinn Jr. fra Røst hevet og fraktet i Bodø

Den omkomne fiskeren Åge Vikedal (69) ble funnet om bord i da letemannskapene fikk hevet den forliste sjarken «Stortinn jr.» opp fra cirka 80 meters dyp utenfor Røst.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

Den omkomne fiskeren Åge Vikedal (69) ble funnet om bord i da letemannskapene fikk hevet den forliste sjarken «Stortinn jr.» opp fra cirka 80 meters dyp utenfor Røst 20. april i fjor.

Da var det gått 14 dager siden sjarken kantret og forliste ni kilometer sørøst av Røst. Den omkomne 69-åringen var på fiske sammen med barnebarnet, som eier båten, da ulykken skjedde 6. april. 19-åringen satt på baugen av båten da den gikk ned, og ble berget. Bestefaren gikk ned i lugaren for å hente redningsutstyr, og klarte ikke å komme seg opp igjen.

– Marginal stabilitet

Nå er Statens havarikommisjon for transport ferdig med havarirapporten, som viser at den totale lasten om bord ulykkesdagen gjorde at fartøyets stabilitet i utgangspunktet var marginal.

– Fiskeren avsluttet fisket på formiddagen og begynte å gå med 4-5 knops fart innover mot Røst. Sammen med barnebarnet hadde han fisket fullt i lasterommet, og hadde i tillegg litt dekkslast.

Kantret og fylt med vann

Fartøyet tar raskt inn vann på akterdekket og over lasteluka, og kantret om lag klokka 11.30 mot styrbord og sank med hekken ned.

– Havarikommisjonen antar at sjøvann kom seg inn på dekk gjennom lenseportene akterut på grunn av lastekondisjonen, skrogformen og vinden som blåste inn fra babord, og som førte til at «Stortinn Jr.» sin styrbord side ble eksponert for sjø/dønninger/bølgeslag, heter det i rapporten.

«Den lille stabilitetsreserven de hadde ble ytterligere redusert, slik at fartøyet krenget mer over mot styrbord, noe som førte til vanninntrenging i skrog gjennom den utette lukeåpningen som hadde en lav lukekarm.»

Dermed forsvant fartøyets stabilitet og stabilitetsreserve, med påfølgende kantring og forlis som konsekvens, konkluderer rapporten.

Ble sperret inne

«Stortinn jr.» ble i natt fraktet til Bodø

Båten var full av fisk da den ble hevet fra 80 meters dyp.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

Baugen var det eneste området av fartøyet som på dette tidspunktet fløt over vannflaten. 19-åringen tok seg opp på baugen, mens bestefaren ble sperret inne i lugaren da han forsøkte å hente ut redningsdrakter.

Barnebarnet berget

Barnebarnet ble berget av redningsskøyta «Skomvær III». Redningsskøyta forsøkte å slepe havaristen til grunnere vann, og en større fiskebåt gjorde et forsøk på å feste havaristen for å heise den opp langs skutesiden for å kunne berge personen som var innestengt, men dette lyktes ikke.

Havarikommisjonen fremmer ingen sikkerhetstilrådinger, men framheve at dette er en svært alvorlig sjøulykke.

– For å ivareta sikkerheten bør et fartøys stabilitet og operasjonelle begrensninger alltid beregnes med basis i etablerte stabilitetsstandarder, og ikke utelukkende baseres på tidligere operasjoner som har gått bra, konkluderer Havarikommisjonen.

Sjarken forliste ved Røst i begynnelsen av april.

Den savnede fiskeren Åge Vikedal (69) ble funnet da letemannskaper heiste den forliste sjarken Stortinn jr. opp fra cirka 80 meters dyp utenfor Røst.