55 millioner kroner i erstatning

Det er utbetalt 55 millioner kroner i pasientskadeerstatning i Nord-Norge i årets første kvartal. Pasienter og pårørende i Finnmark har fått til sammen 2,9 millioner kroner i erstatning, mens i Troms og Nordland er tallene henholdsvis 25,1 og 25,9. Tallene ligger svært tett opp mot fjorårets tall fra samme periode, opplyser Norsk pasientskadeerstatning i en pressemelding.