500 forsvarsjobber skal vekk

Forsvarssjef Sverre Diesen vil kutte 500 stillinger i Forsvaret.

Forsvarssjef Sverre Diesen

VIL KUTTE: Forsvarssjef Sverre Diesen vil kutte 500 stillinger i Forsvaret.

Foto: Aas, Erlend / SCANPIX

Som et ledd i moderniseringsprosessen i Forsvaret ønsker forsvarssjefen å konsentrere virksomheten på færre baser.

- Konsentrasjonen er en forutsetning for å kunne realisere personellmessige innsparinger på i overkant av 500 årsverk, heter det i den hemmelige planen til forsvarssjefen som NRK har fått tilgang til.

Diesen vil legge ned 11 baser, og Forsvarets fellesoperative kommando på Jåttå i Stavanger.

HØR: Vil legge ned baser

Satser på Bodø

Ifølge de hemmelige planene NRK har fått tilgang til, bekreftes lekkasjene som kom i forrige uke. Forsvarssjefen ønsker å styrke forsvaret i Bodø.

Gode karrieremuligheter

I planen begrunner forsvarssjefen samlingen av kampflyene til Bodø med blant annet at dette vil gi de beste mulighetene for de ansattes karrieresatsing og jobbmuligheter uten at de trenger å flytte på seg.

Et annet argument for Bodø er nærheten til øvingsområdene.

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
Adrian (27) må vise finger, rope, rekke tunge og lage kysselyder. Helst når det passer ekstremt dårlig.
Venke opplevde enhver hesteeiers mareritt da hun oppdaget en fremmed mann i stallen hennes.