500 forsvarsjobber skal vekk

Forsvarssjef Sverre Diesen vil kutte 500 stillinger i Forsvaret.

Forsvarssjef Sverre Diesen

VIL KUTTE: Forsvarssjef Sverre Diesen vil kutte 500 stillinger i Forsvaret.

Foto: Aas, Erlend / SCANPIX

Som et ledd i moderniseringsprosessen i Forsvaret ønsker forsvarssjefen å konsentrere virksomheten på færre baser.

- Konsentrasjonen er en forutsetning for å kunne realisere personellmessige innsparinger på i overkant av 500 årsverk, heter det i den hemmelige planen til forsvarssjefen som NRK har fått tilgang til.

Diesen vil legge ned 11 baser, og Forsvarets fellesoperative kommando på Jåttå i Stavanger.

HØR: Vil legge ned baser

Satser på Bodø

Ifølge de hemmelige planene NRK har fått tilgang til, bekreftes lekkasjene som kom i forrige uke. Forsvarssjefen ønsker å styrke forsvaret i Bodø.

Gode karrieremuligheter

I planen begrunner forsvarssjefen samlingen av kampflyene til Bodø med blant annet at dette vil gi de beste mulighetene for de ansattes karrieresatsing og jobbmuligheter uten at de trenger å flytte på seg.

Et annet argument for Bodø er nærheten til øvingsområdene.