NRK Meny

50 millioner til Terra-kommunene

Borgarting Lagmannsrett gir Terra-kommunene Hattfjelldal, Hemnes, Rana og Narvik medhold, og avviser en anke fra forsikringsselskapet ACE. Lagmannsretten bekrefter dommen fra Oslo tingrett om at ACE skal betale de åtte kraftkommunene 50 millioner kroner. Kommunene hadde tapt store summer da de investerte framtidige inntekter etter råd fra meklerne i Terra Securities AS.