NRK Meny

412 millioner til Hålogalandsbrua

Til byggingen av Hålogalandsbrua på E6 foreslår regjeringen 477 millioner kroner. Av dette er 412 millioner kroner statlige midler og det forutsettes 65 millioner kroner i andre midler. I prosjektet inngår også skredsikring av E10 på strekningen Trældal – Leirvik.

Hålogalandsbrua
Foto: Statens vegvesen