40 millioner ubrukte helsekroner

Millioner som skulle være brukt på å få folk raskere tilbake i jobb, hoper seg opp hos Helse Nord.

Nordlandssykehuset, Bodø

Nordlandssykehuset i Bodø.

Foto: Lars Bjørn Martinsen / NRK

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Helse Nord skal i år få omlag 700 sykemeldte nordlendinger tilbake i jobb gjennom "Raskere tilbake"-ordningen.

Det har tatt lang tid å få på plass gode og langsiktige tilbud, og derfor har Helse Nord vel 40 millioner ubrukte kroner, men nå er Helse Nord godt igang med å bruke opp gammelpengene.

– Skjønner at det høres rart ut

I starten av ordningen, fra 2007, greide ikke Helse Nord å bruke opp pengene de fikk ekstra fra staten.

Et paradoks siden så mange er sykemeldt, medgir prosjektansvarlig Knut Tjeldnes.

–Jeg skjønner godt at det høres rart ut, men det skriver seg fra ubrukte midler i de første årene hvor tilbudet ikke hadde kommet ordentlig i gang i Helse Nord, sier han.

Har prioritert langsiktig

Mange av dem som er sykemeldte har muskel- og skjelettplager og psykiske lidelser. For de fleste er det ikke nok at Helse Nord kjøper en operasjon ved en privat klinikk. Det er mer som skal til.

– Vi har prioritert å bygge opp langsiktige og gode tilbud for sykemeldte på sykehusene våre. Det er tatt litt tid å få det ordentlig i gang, men nå er vi der vi skal være, sier Tjeldnes.