40 år på bruket og like blid

Han har vært trofast på bruket siden 1968, og trives når vintertorskefisket nå er godt i gang.

Arne Paulsen

Glad fiskearbeider: Nå syder det av liv på Andenes-bruket, og Arne Paulsen trives godt midt i det hele, her i gang med salting.

Foto: Billy Jacobsen / NRK

-Jeg er innstilt på denne jobben, og syns det er kjempegjevt, sier Arne Paulsen på Framnesbruket på Andenes.

-Sydende liv

-Vi er med på alle operasjoner, fra pakking av hyse for Europa og England, til salting av torsk for Spania og Portugal. Vi er med i mottaket, og det er i det hele tatt en sydende liv her om vinteren.

Men Paulsen er også glad for at maskinene har blitt det mye lettere med årene, for eksempel saltsiloen som han holder på med da NRK besøker bruket.

-Skulle vi ennå stått med skuffel og måket salt, ja så hadde det ikke vært folk igjen her. Det ødelegger både armer, nakke og rygg, sier Paulsen, og løser ut en ny porsjon salt fra siloen, over den klargjorte fisken.

Vinterfisket godt igang

Andøyfiskeren Arne Pettersen

Gode fangster: Andøyfiskeren Arne Pettersen tror på et godt fiske i hjemlige havstrøk denne vinteren.

Foto: Billy Jacobsen / NRK

Vintertorskefisket er godt i gang utenfor Vesterålen, og både lokale båter og fremmedbåter leverer dels store fangster til Framnesbruket gjennom dagen, med blanding av flere arter, men for en stor del kysttorsk og skrei.

HØR: Godt vinterfiske Reporter: Billy Jacobsen

Andøyfiskeren Arne Pettersen, som akkurat har vært med å losse en garnfangst på 7000 kilo på Framnesbruket, sier at torskefisket utenfor Andenes har blitt stadig bedre de siste årene.

-Torsken står stadig mer konsentrert her ute, sier Pettersen, som ser frem til en fortsatt god vintersesong, selv om han er forberedt på at det også blir mye dårlig vær.

-Det blir mye sletter og mye fisk, ler han.