40 ansatte mister jobben

Cermaqs hovedkontor har sendt ut en pressemelding der de bekrefter at selskapets anlegg i Alsvåg i Øksnes legges ned, skriver Vesterålen Online. Dermed mister mellom 40 og 45 ansatte jobben i hjørnesteinsbedriften. Slakteriene i Alsvåg vil opprettholde normal drift frem til nytt fellesslakteri står klart til bruk på Storskjær i Steigen. Også slakteriet i Skutvik i Hamarøy blir lagt ned.