3,5 mill. til strandrydding

Seks prosjekter i Nordland får til sammen nesten 3,5 mill. kr av Miljødirektoratet for å sette i gang tiltak mot marin forsøpling. Se hele lista her.