36-åring anker overgrepsdom

36-åringen fra Bodø som ble dømt til sju års forvaring for grove seksuelle overgrep mott 11 unge gutter anker dommen. – Underlig og trist, sier bistandsadvokat.

Overgrepssaken i Bodø

UTGA SEG FOR Å VÆRE JENTE: 36-åringen brukte dette bildet og nicket 'cillepia15' for å komme i kontakt med unge gutter på nettet.

Foto: NRK

36-åringen er dømt til sju års forvaring med en minstetid på fire år i Salten tingrett.

– Han mener det er riktig med tidsbestemt fengselsstraff, ikke forvaring, sier mannens advokat Svein Skipnes til NRK.no.

Forvaring gir mulighet for livstidsstraff.

Mannen er også dømt til å betale sju av de 11 ofrene til sammen 525.000 kroner i erstatning. Mannen anker ikke skyldspørsmålet eller erstatningsbeløpet.

Under rettssaken i Salten tingrett henvendte moren til ett av ofrene seg direkte til 36-åringen og ba ham om ikke å anke dommen eller flytte tilbake til Bodø.

– Det har jeg ingen kommentar til, sier Skipnes.

– Trist og underlig

Finn Ove Smith som er bistandsadvokat for tre av de fornærmede guttene sier at nyheten om at 36-åringen anker dommen oppleves som trist for hans klienter.

– De var tilfreds med dommen og håpet på at saken nå kunne avsluttes og boken lukkes.

Han synes avgjørelsen framstår som underlig.

– Jeg fikk et bestemt inntrykk av at domfelte nikket bifallende da moren i sitt vitneprov i retten ba 36-åringen om ikke å anke dommen eller bosette seg, eller opphold seg i Bodø over lengre tid. Derfor blir det litt pussig at han nå anker.

Vil en anke og ny rettssak bety nye prøvelser for ofrene?

– Det kommer an på hvordan dette legges opp. Når han nå bare anker straffeutmålingen, da legger man til grunn at han har begått de handlingene han er domfelt for, sier han.

Bistandsadvokater med mot-anke

Finn Ove Smith sier bistandsadvokatene vurderer en motanke rundt oppreisningserstatningen.

– Salten tingrett ga ikke erstatning til ofrene som var utsatt for overgrep på nettet. I tillegg ble erstatningen til de tre som ble utsatt for de mest alvorlige overgrepene redusert. Derfor vurderer vi påanke denne delen av erstatningen slik at denne blir høyere, sier Smith, og henviser til norsk rettspraksis.

– En av mine klienter ble tilkjent en erstatning på 80.000 kroner. Jeg mener det er hold for i norsk rettspraksis minst skulle vært 100.000 kroner. Dette baserer jeg på en svært liknende sak hvor ei jente ble utsatt for et tilsvarende overgrep. Jeg synes det er underlig at retten skiller mellom gutt og jente i forhold til denne type overgrep, sier Smith.

Sju års forvaring

Den omfattende rettssaken i Salten tingrett i Bodø startet 11. oktober og gikk fram til fredag 23.oktober.

36-åringen erklærte seg skyldig på alle punkter i den alvorlige tiltalen, som omfattet overgrep mot 11 barn mellom 8 og 16 år.

De to groveste tiltalepunktene omfatter seksuell omgang.

29. oktober falt dommen. Dommen er i tråd med aktors påstand, men erstatnigsbeløpet er mindre enn de 1,25 millionene bistandsadvokatene ba om.