NRK Meny
Normal

3500 ufaglærte lærere i norske skoler

Lærerkrisen tvinger distriktskommuner til å ansette ufaglærte lærere. I Berg kommune på Senja mangler 4 av 15 lærere formell lærerutdanning.

Elever i klasserom

Tall fra grunnskolens informasjonssystem (GSI) viser at det i dag er over 3500 ufaglærte undervisningspersonell i norske skoler, samt 18.000 assistenter. NRKs spørreundersøkelse viser at utfordringer er størst i kommuner med færre enn 5000 innbyggere.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

De gjør jo det beste de kan og de får veiledning fra de andre lærerne. Men andelen ufaglærte er for stor. Vi ønsker jo det beste for elevene våre, sier levekårssjef Jorid Meyer i Berg kommune.

Jorid Meyer

Jorid Meyer er levekårsleder i Berg kommune

Foto: Linda Pedersen / NRK

Kommunen, som ligger nord på Senja, har 1000 innbyggere og elever som har rett på like god undervisning som alle andre her i landet. Men hva når kommunen ikke klarer å ansette tilstrekkelig med fagutdannede lærere?

– Vi har problemer med å få ansatt faglærte lærere. De få som har søkt, har gjerne takket ja til en jobb ved en større skole i en annen kommune, forklarer Meyer.

Rammer elevenes læring

Men det er lite som tyder på at lærertilgangen blir bedre med det første. I dag står nær 450 plasser ledige ved norske lærerskoler, blant annet etter at regjeringen satt krav om 4 i matematikk for å komme inn.

Bent-Cato Hustad

- Ingen andre har større betydning for elevene sin læring enn læreren, sier forskningsleder for utdanning ved Nordlandsforskning i Bodø Bent-Cato Hustad.

Foto: Adrian Dahl Johansen / NRK

- Ingen andre har større betydning for elevene sin læring enn læreren. Det er vanskelig å si akkurat hvor stor negativ effekt en ufaglært lærer har på kvaliteten på undervisningen, men at det har betydning er helt klart, sier forskningsleder for utdanning ved Nordlandsforskning, Bent-Cato Hustad til NRK.

Hustad advarte i går mot at karakterkravet i matamatikk lærerstudenter som regjeringen innførte fra i høst - kan føre til økt lærermangel og øke skillet i kvalitet i undervisning mellom by og distrikt.

Spørreundersøkelse skolesjefer

NRK har spurt samtlige skolesjefer i Norge om de støtter regjeringens innføring av karakterkrav i matematikk for lærerstudenter. Kun 27 prosent svarer JA.

Foto: grafikk/Benjamin Fredriksen / NRK

Tusenvis av ufaglærte lærere underviser i skolene

I en NRK-undersøkelse blant alle landets skolesjefer svarer 3 av 10 kommuner at de har en andel ufaglærte på 5 prosent eller mer. Tall fra grunnskolens informasjonssystem (GSI) viser at det i dag er over 3500 ufaglærte lærere som underviser l i norske skoler, samt 18.000 assistenter.

NRKs spørreundersøkelse viser at utfordringene er størst i kommuner med færre enn 5000 innbyggere. Det overrasker ikke Hustad.

Det er klart med færre som kommer inn på lærerutdanningen, så forsterker det lærermangelen. Og det er distriktene som har tyngst for å rekruttere lærere.

Mye av årsaken er ifølge Hustad at distriktskommuner er mer avhengig av å ansatte personer med lokal tilhørighet enn større kommuner.

– For tidlig å konkludere rundt mattekravet

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen er ikke enig i at karakterkrav for lærerstudenter vil strupe tilgangen på lærere.

– Vi kunne selvsagt ha senket kravene og fått flere inn på lærerskolene, men det mener jeg er dårlig politikk på sikt. At disse karakterkravene skal ramme rekrutteringen til distriktene er for tidlig å si noe om. Men dersom vi ser at tilgangen på lærere ikke er god nok, så må vi vurdere å sette inn tiltak for å øke rekrutteringen, sier Røe Isaksen.

Berg kommune, Senjahopen skole

Berg skole er en 1-10 bygdeskole med 61 elever. Elevene kommer fra hele Berg kommune.

Foto: Berg kommune