35.000 kan miste bostøtten fra nyttår

Bostøttemottakere over hele landet kan miste bostøtte fordi de ikke har gitt Husbanken fullmakt til å bruke offentlige registre til å sjekke søknadene.

Tettbygde leiligheter

KAN MISTE STØTTE: Bare i Nordland står over 1800 mottakere av bostøtte i i fare for å miste penger de har krav på fra januar. I Oslo er det over 6000 mennesker.

Foto: Dragan Cubrilo / NRK

Nye personvernregler gjør at Husbanken må få skriftlig samtykke fra alle som får støtten, men to uker etter at fristen gikk ut, mangler de fortsatt underskrifter fra en tredel av husstandene.

Husbanken frykter det vil føre til at ei sårbar gruppe vil miste bostøtta på nyåret.

– Dette er bekymringsfullt. Mange husstander er helt avhengig av bostøtten for å kinne håndtere boutgiftene sine, sier direktør i Husbanken Bård Øistensen.

Fristen gått ut for lengst

Bård Øistensen blir ny Husbankdirektør

Direktør Bård Øistensen i Husbanken.

Foto: Arild Sønstrød

For at de skal kunne utbetale bostøtte fra januar er de nødt til å få inn underskrifter fra alle som skal ha utbetalt støtte. Fristen for å sende Husbanken signaturen sin gikk ut 5. desember.

I november sendte Husbanken brev til 116.000 bostøttemottakere, men fortsatt mangler de svar fra over 35.000 husstander i landet.

– Jeg vil tro at noe har sammenheng med at husholdninger har flyttet uten å melde fra om flytting. Det kan også være store språkproblemer. Vi vet at en fjerdedel av alle bostøttemottakere er førstegenerasjons innvandrere. Noen lurer kanskje på hva dette betyr, og er kanskje litt engstelig for å samtykke, tror Øistensen.

Nye personvernregler

Årsaken til at Husbanken trenger samtykke fra samtlige bostøttemottakere er den nye bostøtteloven. Fra 1. januar neste år vil loven styrke personvernet til mottakerne av bostøtte fra staten.

For at Husbanken skal kunne innhente, bruke og lagre opplysninger fra ulike registre, må alle mottakere gi sitt samtykke.

– Den nye bostøtteloven sikrer at bostøttemottakerne skal ha personvern. Det betyr at vi må innhente samtykke fra alle voksne i husstanden å kunne bruke de opplysningene som vi trenger for å beregne riktig bostøtte.

Øistensen frykter at ei sårbar gruppe som har behov for støtte vil få problemer med å betale husleia hvis de ikke skynder seg å sende inn samtykkeskjemaet.

– Send brevet i dag

De som ennå ikke har svart bør gjøre det så fort som mulig – helst allerede i dag.

– De skal så fort som mulig sørge for at dette skjema som ligger med i brevet de har fått signeres og puttes i svarkonvolutten og returnere det til Husbanken. Da vil de nå fristen, det kan jeg garantere, sier Øistensen.

Og direktøren sier de vil gjøre alt de kan for å komme i kontakt med etternølerne slik at de slipper å starte det nye året med en økonomisk smell.