30 millioner til havteknologi

Sjømatbedrifter og maritime bedrifter over hele landet kan søke om penger til å teste ny teknologi og nye løsninger. – Norge er en av verdens største og mest avanserte skipsfartsnasjoner. Derfor legger vi nå til rette slik at flere kan teste og demonstrere ny havteknologi, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. Innovasjon Norge lyser ut 30 millioner kroner til pilotering og demonstrasjon av ny teknologi, systemer og prosesser.