NRK Meny

28 nordlendinger fikk erstatning

Norsk pasientskadeerstatning har utbetalt over 11 millioner kroner til 28 nordlendinger og deres pårørende på grunn av feilmedisinering i perioden 2006 til 2015. De siste ti årene har NPE mottatt over 1000 saker som gjelder feil, forsinket eller manglende medisinering. I 15 prosent av sakene var konsekvensene av feilmedisineringen så alvorlig at pasienten døde.

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
Nyhetsreportasje fra NRK.
Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging.