28 nordlendinger fikk erstatning

Norsk pasientskadeerstatning har utbetalt over 11 millioner kroner til 28 nordlendinger og deres pårørende på grunn av feilmedisinering i perioden 2006 til 2015. De siste ti årene har NPE mottatt over 1000 saker som gjelder feil, forsinket eller manglende medisinering. I 15 prosent av sakene var konsekvensene av feilmedisineringen så alvorlig at pasienten døde.