NRK Meny
Normal

250 stillinger må bort

Helse Nord setter iverk krisetiltak for å rette opp den skakkjørte økonomien. Et av tiltakene er å fjerne 250 stillinger i helseforetaket.

Hensikten med tiltaket er å få økonomien i balanse og ifølge administrerende direktør, Lars Vorland, blir ingen skånet.

- Jeg vil tro at dette gjelder de aller fleste kategorier innenfor helseforetaket, sier Vorland.

- Hvordan skal dere gjennomføre dette?

- Når det det blir ledighet i stillingene blir man ikke tilsatt, sier Vorland.

Hvilke konsekvenser kommer dette til å få for pasientene?

- Det er vi nødt til å diskutere med foretakene, sier Vorland. 

Stort underskudd

Uansett tiltak, Helse Nord kommer i år til å gå med 300 millioner kroner i underskudd.

Helse- og omsorgsdepartementet krever at alle helseforetakene skal gå i balanse innen årsskiftet, men det klarer ikke Helse Nord. I tillegg til å fjerne stillinger må Helse Nord nå vurdere om det er innkjøp de kan vente med.

Det kan også bli aktuelt å flytte funksjoner internt i systemet, sier Vorland. 

Lars Vorland
Foto: Ivar Jensen / ingen

- Vi ser blant annet på om laboratoriene i vår region har den strukturen som er ønskelig. Vi ser også på barnemedisin for å undersøke om det er formålstjenlig å fortsette med dagens struktur og de oppgavene de forskjellige sykehusene har i dag, sier Vorland.

Oppvask

Fredag var det oppvaskmøte mellom Helse Nord og Helse og omsorgsdepartementet.

- Vi er helt på linje på dette området. Situasjonen var bekymringsfull i vår og den er ikke blitt noe bedre, vi er helt enige i at situasjonen er alvorlig, sier Vorland.

- Uansett hvilke tiltak Helse Nord iverksetter kommer helseforetaket til å gå med et underskudd på omlag 300 millioner kroner, aksepterer departementet det?

- De synes jo selvfølgelig at dette er alt for høyt, og der synes jo vi også, men det viktigste for departementet er å få en klar beskjed om hvordan situasjonen er, sier Vorland.

- Ble det nevnt noe om at Helse Nord kan bli satt under offentlig administrasjon dersom økonomien ikke blir bedre?

- Nei, det har ikke vært en sak, sier Vorland.

- Kan det komme til å bli en sak?

- Det vil jeg ikke spekulere i, men da tror jeg vi må være handlingslammet for at det skal skje, men vi satser på å bedre økonomien vår ved å sette inn de rette tiltakene, sier Vorland.