250 stillinger må bort

Helse Nord setter iverk krisetiltak for å rette opp den skakkjørte økonomien. Et av tiltakene er å fjerne 250 stillinger i helseforetaket.

Hensikten med tiltaket er å få økonomien i balanse og ifølge administrerende direktør, Lars Vorland, blir ingen skånet.

- Jeg vil tro at dette gjelder de aller fleste kategorier innenfor helseforetaket, sier Vorland.

- Hvordan skal dere gjennomføre dette?

- Når det det blir ledighet i stillingene blir man ikke tilsatt, sier Vorland.

Hvilke konsekvenser kommer dette til å få for pasientene?

- Det er vi nødt til å diskutere med foretakene, sier Vorland. 

Stort underskudd

Uansett tiltak, Helse Nord kommer i år til å gå med 300 millioner kroner i underskudd.

Helse- og omsorgsdepartementet krever at alle helseforetakene skal gå i balanse innen årsskiftet, men det klarer ikke Helse Nord. I tillegg til å fjerne stillinger må Helse Nord nå vurdere om det er innkjøp de kan vente med.

Det kan også bli aktuelt å flytte funksjoner internt i systemet, sier Vorland. 

Lars Vorland
Foto: Ivar Jensen / ingen

- Vi ser blant annet på om laboratoriene i vår region har den strukturen som er ønskelig. Vi ser også på barnemedisin for å undersøke om det er formålstjenlig å fortsette med dagens struktur og de oppgavene de forskjellige sykehusene har i dag, sier Vorland.

Oppvask

Fredag var det oppvaskmøte mellom Helse Nord og Helse og omsorgsdepartementet.

- Vi er helt på linje på dette området. Situasjonen var bekymringsfull i vår og den er ikke blitt noe bedre, vi er helt enige i at situasjonen er alvorlig, sier Vorland.

- Uansett hvilke tiltak Helse Nord iverksetter kommer helseforetaket til å gå med et underskudd på omlag 300 millioner kroner, aksepterer departementet det?

- De synes jo selvfølgelig at dette er alt for høyt, og der synes jo vi også, men det viktigste for departementet er å få en klar beskjed om hvordan situasjonen er, sier Vorland.

- Ble det nevnt noe om at Helse Nord kan bli satt under offentlig administrasjon dersom økonomien ikke blir bedre?

- Nei, det har ikke vært en sak, sier Vorland.

- Kan det komme til å bli en sak?

- Det vil jeg ikke spekulere i, men da tror jeg vi må være handlingslammet for at det skal skje, men vi satser på å bedre økonomien vår ved å sette inn de rette tiltakene, sier Vorland.

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
Adrian (27) må vise finger, rope, rekke tunge og lage kysselyder. Helst når det passer ekstremt dårlig.
Venke opplevde enhver hesteeiers mareritt da hun oppdaget en fremmed mann i stallen hennes.