Under motorbanen skjuler det seg 25 millioner tonn malm

Under motorbanen Arctic Circle Raceway er det skjult store verdier, som gruveselskapene vil ha tak i. Etter hvert kan det bli aktuelt å flytte banen.

Sommertreff Mo i Rana 2011

STORE VERDIER UNDER BANEN : Gruveselskapene jakter på mer malm i Rana. Malmen finnes blant annet under motorbanen på Storforshei. Her et bilde fra det populære Sommertreffet, som årlig arrangeres i Rana.

Foto: Daniel Laberg

Eierne av Rana gruber tror det er nok malm til å drive gruvedrift i Rana i 200 år til.

I dialog med banen

For å komme til alle malmressursene kan det være aktuelt å flytte deler av motorbanen Arctic Circle Raceway.

– Det ligger rundt 25 millioner tonn skjult under deler av banen, og de vil vi ha tak i. Derfor er vi i dialog for å flytte banen, sier administrerende direktør Frode Nilsen i Leonhard Nilsen & Sønner AS (LNS).

Selskapet investerer 1,1 milliard kroner over en femårsperiode. Andøy-firmaet eier det meste av Rana Gruber.

– Rana Gruber vil være en spydspiss i den videre satsinga, sier Nilsen.

Arctic Circle Raceway

Arctic Circle Raceway i Rana.

Foto: Arctic Circle Raceway

Ikke på bekostning av banen

Og dermed lukter de også på malmreservene som ligger under motorbanen på Storforshei. Men det er ikke aktuelt å legge ned den populære banen, der det sist helg var Sommertreff med 3000 deltakere.

– Hvis det blir aktuelt å utbytte disse ressursene så skal det ikke gå på bekostning av banen. For det første så kan vi drive ganske mange år uten at det blir aktuelt å flytte banen. Og når den tid kommer så flytter vi banen. Det tror vi skal gå bra.

Bra med mer aktivitet

I Arctic Circle Raceway er de ikke redd for å bli fortrengt av gruveselskapene, heller tvert imot.

– Det er usikkert om det i det hele tatt blir noen flytting. Dersom det blir er det snakk om ei sløyfe av banen, og flyttinga ligger mange år fram i tid. Vi har en svært god dialog med gruveselskapene om dette, sier styreleder for Arctic Circle Raceway, Geir Lilletvedt.

Han mener det bare er positivt at det blir mer aktivitet i området.

– Det blir positivt for anlegget med mer aktivitet i området, og da blir det enklere å holde kontroll, sier Nilsen.

Sommertreff Mo i Rana 2011

MÅ IKKE VIKE: Racerbilene skal fortsatt suse avgårde på banen på Storforshei i Rana, selv om det blir mer gruvedrift i området.

Foto: Daniel Laberg

Stor kompetanse i Rana

Siden 1958 har ansatte i Rana Gruber jobbet både over og under jorda for å ta ut jernmalm i fjellene rundt Storforshei. I 2008 kom Leonard Nilsen og Sønner inn på eiersida. Selskapet vil investere 1,1 milliard kroner i løpet av fem år, og administrerende direktør Frode Nilsen er optimistisk med tanke på framtida.

– Rana Gruber har en helt unik og fantastisk kompetanse som vi blir avhengig av, både når vi satser internasjonalt, for eksempel på Grønland, og for den del også i Norge. Så vi vil bruke Rana Gruber som en spydspiss for mye av det vi skal satse på, sier Frode Nilsen.

Dagbrudd Rana Gruber

SLIKE KAN DET BLI MANGE FLERE AV: Dagbrudd i Rana Gruber.

Foto: LNS

200 års drift

Og det er ikke bare under motorbanen at det ligger store reserver med malm i Rana.

– Vi har påvist 275 millioner tonn malm. Et forsiktig anslag er 6–700 millioner. Sannsynligvis er det enda mer. Men det er noe vi ser på. Så vi tror det er malm for 200 års drift i Rana Gruber.

Bygger større kai

I Rana Gruber er det rundt 200 ansatte som jobber både over og under jorda for å utvinne malm. Nå vurderer de både å utvide kaia og fornye deler av anlegget.

Det er en strategi vi ser på. Det kan være aktuelt å bygge ny kai, og utvide oppredningsverket. Vi ser også på om det er mulig å selge til kunder utenfor Europa, og skal vi det må vi ha større båter, sier en optimistisk sjef for gruveselskapet Leonard Nilsen, Frode Nilsen.