25-åring møter i retten tiltalt for sovevoldtekt

I dag starter rettssaken der en mann fra Rana står tiltalt for en såkalt sovevoldtekt. Mannens forsvarer er overbevist om at hans klient blir frikjent.

Tinghuset, Rana tingrett

Tinghuset, Rana tingrett

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

Det er en alvorlig straffesak, og det har vært en veldig tøff belastning for min klient, sier mannens forsvarer Allan Rognan.

Statsadvokaten i Nordland henla saken i fjor høst, men Riksadvokaten beordret tiltale etter en klage fra den fornærmede kvinnen.

Det har vært belastende fordi han først trodde at saken var henlagt, og senere omgjort, men også fordi han hele tiden har vært klar på at dette har han ikke gjort. Han ser frem til å bli ferdig med saken, sier Rognan til NRK.

– Har du tro på at du klarer å få ham frikjent?

– Slik som jeg vurderer bevisene per i dag, så ja.

15 års strafferamme

Forsvarer Allan Rognan

Forsvarer Allan Rognan.

Foto: Frank Nygård / NRK

Hendelsen som ligger til grunn for tiltalen skjedde i begynnelsen av august 2013. Mannen skal da ha hatt seksuell omgang i form av samleie med en kvinne som var ute av stand til å motsette seg det fordi hun sov.

Strafferammen for dette er på fengsel i inntil 15 år, med en minstestraff på tre års fengsel. Rognan sier at hans klient vil erklære seg ikke skyldig når rettssaken starter i dag.

– Ja, det stemmer. Han har fra første dag stått fast på at dette har han ikke gjort.

Statsadvokaten henla saken

– Vi har beordret tiltale for voldtekt i form av seksuell omgang med noen som ikke har vært i stand til å motsette seg handlingen, forteller aktor Birgitte Istad hos Riksadvokaten.

– Vedkommende har sovet etter det hun har forklart. Og når vi da har bedt om at det tas ut tiltale er det fordi vi er overbevist om tiltaltes skyld, og mener at vi kan føre bevis for det i retten, sier Istad til NRK.

Statsadvokaten har tidligere henlagt saken på grunn av beviset stilling. Hvorfor vurderes bevisene så ulikt?

Birgitte Istad hos Riksadvokaten

Birgitte Istad hos Riksadvokaten.

Foto: Riksadvokaten

Det er en litt ulik skjønnsmessig vurdering av bevisene. Statsadvokaten har nok vært litt usikker på om bevisene vil holde i retten, men det mener vi at de vil.

Hvilken strafferamme snakker vi her om?

Høyesterett har gitt ganske klare føringer på at normalstraffenivået i sovevoldtektssaker bør ligge på omlag fire år.

Det har vel også skjedd noe med straffenivået i slike saker?

– Absolutt. Det har skjedd store endringer. Stortinget har over flere år vært misfornøyd med straffenivået i voldtektssaker og i 2009/10 ga de veldig klare føringer om et skjerpet straffenivå. De ga også klare føringer over hvor stor straffen burde være i de forskjellige tilfeller, og dette er fulgt opp av høyesterett og av de underliggende domstoler.

Rana Tingrett har satt av to dager til saken.