NRK Meny

25 år gammel lov skal bli ny

Loven om barneverntjenester skal moderniseres. Loven er snart 25 år gammel, og den tar ikke godt nok hensyn til endringer i samfunnet og i familiemønstre, sier professor i barnerett ved UIT Norges arktiske universitet, Trude Haugli. Hun leder utvalget som nå skal jobbe frem forslag til endringer i loven. Antall barn som kommer inn under barnevernets omsorg har økt kraftig de siste årene. Derfor må vi også se på hvem barnevernet skal ha ansvar for, sier Haugli.

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
Nyhetsreportasje fra NRK.
Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging.