Rein drept av toget

24 rein ble meid ned av toget ved Majavatn søndag morgen.

– Det virker som det er billigere for NSB å betale for dyra enn å sette opp gjerde langs linja, sier Nils Johan Kappfjell til Helgeland Arbeiderblad.

Stygt skadet

Reineierne ble varslet om påkjørselen av politiet, og dro ut til stedet.

– Nå har vi nettopp avlivet rein nummer 24. Totalt har vi måttet avlivet sju rein på grunn av påkjørselen. Da vi kom dit var det rein som hadde knekt rygg, og mageinnvoller som hang ut, mens dyret fortsatt levde, forteller én av de seks reineierne, Nils Johan Kappfjell.

Han synes det er forferdelig at NSB bare forlater dyra på den måten.

Reinen flyttet til Majavatn

Lørdag kveld flyttet eierne en reinflokk til Majavatn. For å være føre var, varslet reineierne NSBs vakttelefon og gjorde de oppmerksom på at en reinflokk nå var på beite i området. Hensikten var å få lokførere til å slakke på farta i området.

Men NSB sier at lokføreren ikke har fått denne informasjonen.

- Lokomotivføreren vår har ikke fått forvarsel om at det var rein i området. Hvis vi får beskjed om et bestemt lokalt område, pleier vi å slakke ned farten. Men det er grenser for hvor lange strekker vi skal gjøre det på. Når det er sagt så er vi lei for det som skjedde, men jeg kan ikke se at vi kunne gjort noe annerledes i dette tilfellet, sier informasjonssjef i NSB, Preben Colstrup. Han tror reineierne har varslet Jernbaneverket i dette tilfellet.

Mistet over 40 dyr

I løpet av høsten har reineierne mistet dyr jevnt og trutt.

– Vi mistet 10 dyr for tre-fire dager siden også, og har mistet to-tre dyr i slengen jevnlig fra september. Det har nok blitt over 40 dyr til sammen, sier Nils Johan Kappfjell.

Ansvarsfordeling

Det er Jerbaneverket som er ansvarlig for å vedlikeholde jernbanen.

- Jernbaneverket har ingen generell gjerdeplikt, men der det finnes gjerder er det jernbaneverkets ansvar å vedlikeholde eller fjerne gjerdet, sier fungernede banesjef Jan Birger Almåsbro på Nordlandsbanen.

Det er heller ikke alle plasser som egner seg for gjerding, sier Almåsbro.

- På Saltfjellet er gjerding uheldig i forhold til beiting av rein. Et gjerde vil dele beiteområde i to, slik at reineierne bare får benyttet halvparten av området. I området rundt Majavatn diskuterer vi med reineiere muligheten av å bruke styringsgjerder, sier Almåsbro.

Når det er dyr på sporene, eller flokker beiter nært sporene, har jernbaneverket gjort avtaler med reineierne.

- Vi har avtalt med reineierne om at hvis det er dyr på linja, så skal de ringe nummeret til oppsynsvakta i jernbanetilsynet som er døgnbetjent. Oppsynsvakta kontakter togleder, som har oversikt over alle tog som er i bevegelser. Togleder gis så beskjed direkte til lokfører, sier Almåsbro.

NSB sin rolle

- Lokomotivførers ansvar er å kontakte politiet og jernbaneverket når en påkjørsel har skjedd. Så er det kommunens ansvar for å ha en ordning for å regulere viltbestanden, og det innebærer også avlivning. Kommuner har fått kurs hos NSB og jernbaneverket om hvordan dette skal foregå. Dette skal være ganske godt innarbeidet i hver enkelt kommune som har jernbanespor gjennom seg, og da fortrinnsvis Nordlandsbanen og Rørosbanen, sier informasjonssjef Preben Colstrup i NSB.

Som påpeker at dyrepåkjørsler er noe de ønsker å unngå.

- Vi ønsker jo ikke dyrepåkjørsler. Og NSBs lokførere setter i alle fall ned farten når de får beskjed om at det er dyr på sporet, sier informasjonssjef i NSB Preben Colstrup.