22,5 millioner står ubrukt: – Har ikke søkt om psykolog-tilskudd

Bare halvparten av kommunene i Norge har søkt om å få bruke de øremerkede midlene Helsedirektoratet har bevilget for å ansette psykologer.

Tor-Arne Andreassen

Tor Arne Andreassen, ordfører på Røst, tror de må kjøpe tjenester fra andre kommuner

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

Alle Norges kommuner må innen 1. januar 2020 ha et kommunalt psykologtilbud. Helsedirektoratet bevilger i 2018 155 millioner kroner for å øke det kommunale psykologhelse-tilbudet.

Likevel er det ikke alle kommuner som har søkt om tilskuddet på 400 000 kroner. Totalt har 268 kommuner og bydeler i Norge søkt, men i Nordland har bare 25 av 44 kommuner som har søkt.

Fylkesmannen i Nordland har nå satt 15. september som ny søknadsfrist for tilskuddet.

Trenger ikke en hel stilling

Røst er en av 25 kommuner i Nordland som ikke har søkt om midler. Ordfører Tor Arne Andreassen sier til NRK at de på lik linje med andre kommuner må jobbe for å få et tilbud på Røst.

– Vi har jo også folk med plager på Røst, og det kan være vanskelig for dem å reise til Bodø bare for en konsultasjon. Derfor må vi også få dette tilbudet til Røst.

Løsningen for Røst blir mest sannsynlig å kjøpe psykologtjenester fra andre kommuner, ifølge ordføreren.

– På Røst har vi ikke behov for en hel stilling, så vi må nok kjøpe tjenester hos andre.

– Vi legger ikke føringer

Seniorrådgiver i Helsedirektoratet, Jannicke Leknes forteller til NRK at de er opptatt av at kommunene finner gode løsninger som fungerer for dem.

Jannicke Leknes

Jannicke Leknes

Foto: Roald Lund Fleiner / NAPHA.no

– Kommunene kan ansette psykologer i redusert stilling. Man ansetter i den stillingsprosenten man ser det er behov for.

En av løsningene Helsedirektoratet har sett er at kommuner har ansatt en psykolog i 50 prosent stilling i kommunen, i tillegg til å jobbe de resterende 50 prosentene i spesialisthelsetjenesten.

– Vi legger ikke føringer for at det skal være en hel stilling. Vi er opptatt av hvordan man legge best mulig til rette for at kommunen og innbyggerne får det tilbudet. Det er det viktigste.

Vil samarbeide

Ballangen kommune har heller ikke søkt om tilskudd. Rådmann Knut Einar Hansen mener at Narvik, Tysfjord og Ballangen burde gå sammen for å se hvilket behov de samlet har i sine kommuner.

– Vi ser en viss økning, og det bekrefter jo behovet for å tenke at kommunene bør ansette kommunepsykolog.

Knut Einar Hansen

Knut Einar Hansen ser mot samarbeid med Narvik og Tysfjord

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

Dette er en av løsningene Sita Prakash Grepp, seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Nordland, forteller at Fylkesmannen anbefaler.

– Innen 1. januar 2020 skal alle kommuner ha denne kompetansen. Ikke nødvendigvis i form av en hel stilling, men gjerne i samarbeid med andre kommuner.