2018 kan bli rekordår for kollisjoner mellom fly og fugl

Sensommeren er høysesong for kollisjoner mellom fly og fugl, og 2018 kan bli et nytt toppår. Nå vil flere flyselskap jobbe med lufthavnene og å få bukt med problemet.

Svaner på flyplass

Møte mellom fly og fugl gir sjelden alvorlige følger, men kan skape store forsinkelser i flytrafikken.

Foto: Tom Edvindsen / NRK

I fjor ble det meldt inn 750 såkalte birdstrikes under flyvninger til og fra norske lufthavner. Så langt i år er tallet kommet opp i 579 tilfeller.

I løpet av de ti siste årene har det vært over 5.500 møter mellom fugler og norske fly. Av fugleartene som er involverte er det spurvefugler og kystfugler som utgjør den største delen av disse.

Hvit-kronet spurv

Spurvefugler er blant fuglene som oftest rammes.

Foto: Wikimedia commons

I fjor innførte de ved Stavanger lufthavn en robotklipper som både klipper gresset og skremmer fuglene. Fra tidligere hadde de forsøkt fuglejakt, hund til å skremme fuglene og kanonskudd, uten at noen av forsøkene ga resultat.

Da Widerøe i slutten av september måtte sette 12 fly på bakken, var «birdstrike» én av årsakene. Slike kollisjoner gir sjelden store skader på flyene, men kan få konsekvenser for trafikken. Widerøe håper nå at nye tiltak skal få utviklingen til å snu.

Catharina Solli

Informasjonssjef i Widerøe, Catharina Solli, sier at birdstrikes kan være krevende og kan føre til store forsinkelser.

Foto: Widerøe

– Om en «birdstrike» inntreffer på den første flyvningen på morgenen og det resulterer i at flyet blir stående i påvente av ettersyn eller at det faktisk blir skadet, så blir det mange kanselleringer på flyet og mange passasjerer som blir berørt, sier informasjonssjef i Widerøe, Catharina Solli.

Vil samarbeide om forebyggende tiltak

Sensommer og tidlig høst er høysesong for denne typen hendelser, fordi fuglene trekker sørover og har blitt flere etter hekking i nord.

Nå kan det imidlertid hende at fuglene går ei tryggere tid i møte. Flere flyselskap har nemlig gått sammen om et tettere samarbeid med lufthavnene med mål om å få fuglene til å velge andre steder å oppholde seg.

Fly mot fugler

De fleste hendelsene skjer under landing og take-off.

Foto: Tor André Johannessen

– Det kan for eksempel være gjennom å holde vegetasjonen og gresset nede, slik at det ikke er så fristende å etablere seg der. I tillegg kan man fjerne vann fra grøfter slik at de ikke ønsker å oppholde seg der, sier Solli.

Det klinger godt i ørene for dem som er ekstra glad i fuglene, alternativet har vært å skyte fuglene.

– Å tilrettelegge områdene slik at de ikke blir attraktive for fuglene er det absolutt viktigste man kan gjøre, sier naturvernrådgiver Martin Eggen i Norsk Ornitologisk Forening.

Skader på fly kan oppstå

Astrid Mannion-Gibson som er talsperson for Norwegian kjenner seg igjen i problemene og sier at de også opplever at det kan oppstå lengre forsinkelser og noen ganger kanselleringer som følge av «birdstrike».

– Vanlig prosedyre etter at et fly har blitt truffet av fugl, er at flyet returnerer til en nærliggende flyplass for teknisk inspeksjon. Dessverre skjer det av og til at flyet har fått en stor bulk eller annen skade, slik at passasjerene må bytte fly. Sikkerheten kommer først uansett, sier hun.