20 millioner til Hurtigrutemuseet

Et enstemming fylkesting har i dag vedtatt milliongaven til Hurtigrutemuseet på Stokmarknes.

Hurtigrutemuseet, Stokmarknes

Hurtigrutemuseet i Stokmarknes kan får millioner.

Foto: Illustrasjon: Narud Stokke Wiig AS

Men tinget forutsetter at Staten går inn med 60 millioner kroner.

Fylkesråd for kultur, Geir Ketil Hansen (SV) har stor tro på at Staten vil bevilge pengene som trengs, slik at museet blir en realitet.

- Lite penger

- Ja, det bør være realistisk. Staten er med på mange prosjekter som er mye, mye større enn det her. Dette bør være et nasjonalt museum over Hurtigrutens historie. Så det er lite penger i den store sammenhengen.

Fylkestinget i Nordland Desember 2008

Et enstemmig fylkesting i Nordland vil gi millioner til Hurtigrutemuseet. Her fra fylkestinget i desember 2008.

Foto: Nordland fylkeskommune

Han håper pengene kan komme i neste statsbudsjett.

Hansen mener at enstemmigheten i fylkestinget er en sterk markering av at fylkeskommunen skal ta sin del av ansvaret.

- Nå er målet å få med Hadsel kommune til å ta sin del på 20 millioner kroner, eventuelt i samarbeid med næringslivet. Så går vi til samferdselsdepartementet, sier han.