Hopp til innhold

19 ras på ti år: – Ingen tvil om at veien er farlig

Fylkesvei 805 i Lofoten har vært stengt 19 ganger de siste ti årene på grunn av ras. I går raste det igjen og omtrent 15 personer er sperret inne. – Ingen tvil om at veien er farlig, sier fylkesråden for samferdsel.

fv805

Slik ser veien ut fredag formiddag.

Foto: Cody Duncan

Ifølge trafikkoperatør Renate Ånes vil fylkesveien være stengt til lørdag, og da vil det bli gjort en ny vurdering om veien kan åpnes.

Flakstad ordfører Hans Fredrik Sørdahl sier at kommunen nå prioriterer å ta vare på innbyggerne som bor på feil side av raset ved Myrland i Flakstad kommune. Ifølge fastboende NRK har snakket med skal det være omtrent 15 fastboende.

– Så må vi finne ut om vi kan få gjort noe med den veien, som er en av de aller mest rasutsatte veiene på fylkesvegnettet, sier ordføreren.

I ytterste konsekvens frykter ordføreren at liv kan gå tapt på veien.

– Vi må ha et eller annet sikringstiltak med tanke på løse masser som kommer ned fra fjellet.

De siste ti årene har veien vært helt eller delvis stengt 19 ganger grunnet ras. Totalt har veien til sammen vært stengt i drøye 20 døgn i perioden.

Fylkesvei 805 er som navnet røper, en fylkeskommunal veg.

– Det vi kan gjøre er å legge press på veieier som i dette tilfellet er Nordland fylkeskommune slik at de faktisk sørger for en samfunnssikkerhet som er forsvarlig. Hvis ikke må de si at denne veien må stenges, mener Sørdahl.

fv805

Oversiktsbilde av Myrland fra mai i år.

Foto: Cody Duncan

En av de farligste veien i Lofoten

En av dem som bor innenfor steinraset er fotgrafen Cody Duncan. Han forteller at raset trolig har funnet sted en gang mellom klokken åtte og klokken ti torsdag kveld.

– Jeg hadde en venn på besøk som dro fra meg klokken ti på kvelden. Etter kort tid kom han tilbake å fortalte at det lå masse steiner i veien, sier Duncan.

Veien er totalt blokkert. En stor stein blokkerer veien og flere store steiner ligger srpedt i området.

– Det er kjent som en av de farligste veiene i Lofoten. Så jeg tenker jo på det, men folk har bodd her lenge. Jeg føler meg trygg når jeg kjører, men det er helt klart noe jeg har i bakhodet.

Ifølge en rapport fra Statens vegvesen med skredfaktor for samtlige fylkes- og europaveier er fylkesvei 805 å anse som den farligste fylkesveien i hele Nord-Norge når det kommer til hvor ras-utsatt veien er.

Ras på fylkesvei 805 i Flakstad

Slik ser det ut ved Myrland på i Flakstad kommune etter raset torsdag kveld.

Foto: Cody Duncan

– Ingen tvil om at veien er farlig

Hvis det skal gjøres noe med den vegstrekningen er det kun tunnel, skal vi tro fylkesråd for samferdsel Svein Eggesvik.

– Nå er det en veg på Andenes som er prioritert når det kommer til rassikring. Det er veldig lav trafikk på fylkesvei 805 sammenlignet med andre veier. Det er nok det som har gjort at den på Andenes er prioritert, sier Eggesvik.

Selv om mengden trafikk er liten, er det ikke tvil om at veien er farlig, ifølge fylkesråden.

Stenges lengre om det går nytt ras før lørdag

– Akkurat nå når det skjer et ras, er det gitt rutiner fra geologen om hva de skal gjøre. De skal la massene ligge til lørdag i første omgang, for så å sjekke om det har kommet nye steiner før de åpner og rydder veien. Kommer det ytterligere steiner ned nå, vil det ta enda lengre tid, forklarer Eggesvik.

Han presiserer at fylket jobber aktivt for å få mer midler i budsjettet fra staten til å utbedre veiene i fylket.

Steinras Myrland

Slik så det ut da det raste i september 2012.

Foto: Hans Olav Abrahamsen
Steinras i Flakstad

Slik så det ut da det raste i juli 2011.

Foto: Allan Lorentzen
myrland_Ras