Normal

18 millioner ekstra til Kystvakta

Kystvakta har fått økt sitt budsjett med 18 millioner kroner i forhold til 2006-budsjettet.

Kystvakta
Foto: Erik Veigård / Scanpix

Dette skal styrke miljøovervåkninga og maritimt redningsarbeid.

I tillegg bevilges det 20 millioner kroner til å bygge om motorene på Kystvaktas tre Nordkapp-klasse fartøyer for å redusere utslippene.

 

.