NRK Meny

18 140 sild har blitt merket

18 140 sild har fått et merke i buken i løpet av de siste tre ukene. Når silda gjenfanges får havforskerne data som kan brukes i bestandsberegningene. For øyeblikket er 98 av de merka sildene gjenfanga. Havforsker Aril Slotte håper at de gjenværende nymerka sildene skal blande seg mest mulig med den fiskbare bestanden.