Russisk forbrødring på 17. mai

Mannskap og offiserer på et russisk krigsskip feirer 17. mai i Bodø. – Utenkelig for få år tilbake, mener norsk forsvarstopp.

I morgen, på selveste nasjonaldagen, skal mannskap og offiserer på et russisk krigsskip feire 17. mai i Bodø sammen med det norske forsvaret.

– Dette ville vært utenkelig for 15 - 20 år tilbake, sier generalmajor Morten Haga Lunde ved Forsvarets operative hovedkvarter.

Fra kald krig til varm fred

Pomor

Norsk-russisk forbrødring, generalmajor Morten Haga Lunde og nestkommanderende for den russiske nordflåten, Andrej Volozinskij.

Foto: Knut Haarvik / NRK

– Da jeg begynte å fly Orion på 333 skvadronen på Andøya høsten 1981 var det kald krig mellom de to nasjonene. At vi skal feire 17. mai sammen, og i lys av mine besøk i Severomorsk hos den russiske nordflåten på Kolahalvøya, det er noe jeg den gangen aldri hadde trodd jeg skulle få oppleve, sier Morten Haga Lunde.

Det russiske flåtebesøket i Bodø markerer avslutningen på norsk-russiske flåteøvelsen «Pomor», som har funnet sted langs kysten av Nord-Norge den siste tiden. Hvor hensikten har vært å fremme militært samarbeid mellom Norge og Russland i nord. En øvelse som er viktig, sier generalmajor Morten Haga Lunde.

– Båndene styrkes

– Det betyr at de bånd vi har knyttet til den russiske nordflåten styrkes, at det profesjonelle samarbeidsnivået økes og at vi i felleskap er i stand til å iverata de verdier og utfordringer vi har sammen i Barentshavet og i nordområdene, sier Morten Haga Lunde.

Også nestkommanderende for den russiske nordflåten, viseadmiral Andrej Volozjinski, understreker betydningen av et militært samarbeid med Norge.

– Norge er et betydningsfullt land, med viktige samfunnsaktører på høyt nivå. Fred og ro er av stor betydning, og at ressursene blir håndert på en best mulig måte. Uten dette har verken Russland eller Norge ei fremtid i Barentshavet, sier Volozjinski.

– Utenkelig, også for russerne

Heller ikke han hadde trodd for 15 - 20 år siden at han i egenskap av nestkommanderende for den russiske nordflåten skulle få feire Norges nasjonaldag i Bodø.

– På 80-tallet så vi i det russiske forsvaret på Norge som en naturlig fiende. Nå samarbeider vi. Og trekker vi dette videre, så kommer vi til å fortsette denne gode prosessen enda mer, sier Andrej Volozinski, som takker Norge for gjestfriheten og ønsker alle til lykke på grunnlovsdagen vår.

Militærøvelsen Pomor utenfor Bodø
Foto: Kari Skeie / NRK

I strålende solskinn ble det til ære for det norsk-russiske militære samarbeidet avfyrt 42 kanonskudd på Bodø havn onsdag. 21 skudd fra det russiske marinefartøyet ,ubåtjageren RFS «Admiral Chabanenko» og tilsvarende 21 skudd fra vår egen fregatt KNM «Fridtjof Nansen».

«Seierens dag»

Øvelsen «Pomor» 2012 startet 8. mai da KNM Fridtjof Nansen la til kai ved Nordflåtens hovedbase Severomorsk på Kola-halvøyen. Dagen etter deltok den norske besetningen under feiringen av «Seierens dag» i Murmansk og Severomorsk, som markerer slutten på det russerne omtaler som «Den store fedrelandskrigen», som er andre verdenskrig.

I perioden 11. til 16. mai har norske og russiske sjø- og luftstyrker trent sammen i Barentshavet og nordlige deler av Norskehavet. det har vært trent på søk- og redningsoperasjoner, bordingsoperasjoner, slepeoperasjoner, bistand ved eksternt havari, luftvernberedskap og overflatekrigføring.

– Fremmer stabilitet

– Nordområdene fremstår som et særdeles fredelig område, uten umiddelbare tegn til alvorlige konflikter. Militær tilstedeværelse i nord fremmer stabilitet så lenge den er konsekvent og forutsigbar, sier viseadmiral Haakon Bruun-Hanssen, som er sjef for Forsvarets operative hovedkvarter.

Bruun-Hanssen har under øvelsen vært i møter med sjefen for Nordflåten, viseadmiral Vladimir Korolev.

– Vi ønsker å legge til nye momenter til øvelse «Pomor» og ser på muligheten for å utvide deltakelsen av luft-, og landstyrker, sier Bruun-Hanssen.

Annethvert år

Øvelse «Pomor» vil i fremtiden arrangeres annethvert år. De årene det ikke er «Pomor» vil Norge og Russland trene med USA i øvelse Northern Eagle. Bruun-Hanssen forteller videre at Russland vil bli invitert til å delta i nasjonale øvelser som Cold Response.

Fra norsk side deltar fregatten KNM Fridtjof Nansen, kystvaktfartøyet KV Senja, F-16 kampfly og Orion overvåkningsfly. Russland deltar med ubåtjageren RFS Admiral Chabanenko, Helix-helikoptre og Flanker jagerfly. Enheter fra det russiske Marineinfanteriet og et bordingslag med norske kystjegere deltar også under øvelsen.

Historie

Den første Pomor-øvelsen ble avholdt med felles seilas mellom Tromsø og Kirkenes i 1994. Den gang deltok en russisk fregatt sammen med norske, britiske, nederlandske og amerikanske fartøyer. Øvelsen ble gjenopptatt som en bilateral øvelse mellom Norge og Russland og har siden blitt arrangert årlig.