Hopp til innhold

151 overgrepssaker i Tysfjord

Politiet har etterforsket 151 seksuelle overgrepssaker i Tysfjord-komplekset, og tatt ut ti tiltaler. Den yngste var bare fire år da overgrepene skal ha startet, ifølge politiet.

Tone Vangen

I en pressemelding beklager politimesteren at politiet ikke gjorde en god nok jobb frem til juni 2016. – Det vil jeg på vegne av politiet få beklage på sterkeste, sier politimester Tone Vangen.

Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

Politiet har etterforsket 151 seksuelle overgrepssaker i Tysfjord-komplekset. 43 er voldtektssaker, mens 40 saker omhandler seksuell omgang med barn under 14 år.

Av de 151 sakene som har vært etterforsket, har 106 blitt henlagt.

Totalt er det tatt ut ti tiltaler.

Mange av sakene omfatter grove seksuelle overgrep – herunder voldtekter av barn, og den eldste saken stammer fra 1953.

Det kom frem når politimester Tone Vangen i Nordland i dag gjorde opp status for etterforskningen av overgrepssakene i nordlandskommunen.

Mange av overgrepene i Tysfjord har pågått over lang tid, og de startet da fornærmede var svært unge. Den yngste var bare fire år, ifølge politiet.

Politimesteren beklager

I en pressemelding beklager politimesteren at politiet ikke gjorde en god nok jobb frem til juni 2016.

– Det vil jeg på vegne av politiet få beklage på sterkeste, sier politimester Vangen.

Politiet avslutter nå Tysfjordsaken som et prosjekt, men det gjenstår fremdeles mye arbeid.

– Mitt store ønske er at innbyggerne i Tysfjord skal ha tillit til sitt politi. Et politi som på flere områder jobber ganske annerledes enn tidligere. Vi må jobbe sammen slik at Tysfjord blir et godt og trygt samfunn for alle innbyggerne, sier Vangen.

Politiet ønsker å takke alle de som har valgt å stå fram med sin historie - både offentlig og ved å komme til politiet.

– Vi er klar over at det har vært svært krevende for de fornærmede, og de har vært modige som har fortalt sin historie, sier politimester Tone Vangen.

– Grove seksuelle overgrep

Av de 43 voldtektssakene dreier de fleste seg om grove seksuelle overgrep mot barn og voksne. Også i de 40 sakene som omhandler seksuell omgang med barn under 14 år, er det snakk om grove seksuelle overgrep som etter dagens lovgiving anses som voldtekter.

– Etter dagens lovgiving ville mange saker vært definert som voldtekt, sier politiadvokat Øyvind Rengård.

– Vi ser en grovhet som politiet sjelden ser i overgrepssaker. Over halvparten har en strafferamme på 21 års fengsel, sier han.

– Det sier seg selv at etterforskningen har vært svært utfordrende, legger han til.

Politiet opplyser at det er registrert til sammen 82 fornærmede og 92 mistenkte personer. Nærmere 70 prosent av de fornærmede og mistenkte tilhører det lulesamiske miljøet i Tysfjord.

Gjennom avhør av de involverte fremkommer det også at mange har tilknytning til den læstadianske menigheten – både blant dem som tilhører det lulesamiske miljøet og andre.

Etterforskningen har vist at 58 prosent av overgrepene har skjedd på vestsiden av Tysfjorden, mens 42 prosent har skjedd på østsiden av Tysfjorden.

Avslørt i VG

Det har gått ett og et halvt år siden elleve kvinner og menn sto frem i VG og fortalte at de hadde blitt utsatt for seksuelle overgrep i Tysfjord kommune i Nord-Salten i Nordland.

Siden den gang har mer enn 80 personer fått status som mistenkt og i alt er det registrert mer enn 70 fornærmede. De fornærmede er i all hovedsak jenter som var i alderen 7–16 år da de seksuelle overgrepene ble begått.

Størstedelen av overgrepene er skjedd i Tysfjord kommune. Noen av overgrepene har skjedd andre steder, men av gjerningspersoner hjemmehørende i Tysfjord kommune.

Når politimesteren i dag gjør opp status er det grunn til å tro at tallene på mistenkte og fornærmede vil bli oppjustert.

Politiet granskes

Den siste oppdateringen fra politiet kom i mai i år. Da fortalte politiet at de etterforsket 120 overgrepssaker i Tysfjord.

I april gikk den første rettssaken i Tysfjord-saken i Ofoten tingrett. En kvinne i 30-årene saksøkte Tysfjord kommune for omsorgssvikt. Hun ble utsatt for overgrep av sin egen far gjennom flere år og hun mener kommunen ikke satte i gang nok tiltak for å hjelpe henne. I retten krevde kvinnen 6,1 millioner kroner i erstatning fra Tysfjord kommune, men hun tapte i Ofoten tingrett.

I april ble det også kjent at politiet i Tysfjord skal granskes. Mellom 1997 og 2014 henla politiet 82 prosent av sedelighetssakene som ble anmeldt eller opprettet i Tysfjord. Nå er en tidligere lensmann i kommunen anmeldt for å ha unnlatt å etterforske overgrep. Den saken etterforskes av Spesialenheten for politisaker.

Tysfjordsakene per november 2017 (kilde: Politiet)

Tysfjordsakene

Antall

Henlagt på grunn av foreldelse

80

Henlagt på grunn av mistenktes død

3

Henlagt på grunn av bevisets stilling

15

Henlagt fordi mistenkte var under 15 år

1

Henlagt, intet straffbart forhold bevist

2

Henlagt, mangel på opplysning om gjerningsmann

2

Henlagt, ikke rimelig grunn til å undersøke om det er straffbart forhold

3

Avgjort utenfor straffesak

2

Tiltalebeslutning

10

Siktelse

20

Forelegg

1

Saker som fortsatt er under etterforskning

12

Totalt antall overgrepssaker

151

https://cloud.highcharts.com/show/Hy8fG8bzz