Hopp til innhold

Håper TV-suksessen vil redde «Gamle Finnmarken»

Hurtigrute-entusiaster håper engasjementet etter TV-seilasen vil redde hurtigrutemuseet på Stokmarknes. – Vi forventer å få den støtten vi har krav på.

Hurtigrutemuseumet

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) ble møtt av 150 demonstranter i Stokmarkes i dag. Her i samtale med demonstrasjonens initiativtaker, Inger Hope.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

150 mennesker troppet opp på kaia for å vise hva de synes om neglisjeringen av hurtigrutemuseet da samferdselsministeren gjestet Stokmarknes i dag.

Godt oppmøte

– I første omgang tenkte jeg at dette var til mine venner lokalt, at vi kunne møtes på kaia og vise vår støtte til entusiastene bak hurtigrutemuseet. Jeg var åpenbart ikke klar over slagkraften dette sosiale mediet har, sier initiativtaker til aksjonen, Inger Hope, som forteller at engasjerte fra hele landet registrerer seg som medlem av gruppen.

Omlag 150 mennesker troppet opp på kaia for å fortelle samferdselsministeren hva de mener om regjeringens håndtering av hurtigrutemuseet.

– Å samle medlemmer på Facebook kan være en måte å vise myndighetene at det ikke bare er lokalbefolkningen på Stokmarknes og i Vesterålen som kjemper for Hurtigruten, sier Hope.

Se video:

Video kleppa-stokmarknes

Demonstrerte for hurtigrutemuseet

– Drives på dugnad

Hurtigrutemuseet på Stokmarknes har i mange år bedt staten om å ta ansvar for driften ved museet.

Inger Hope

Inger Hope holdt appell under demonstrasjonen på kaia.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

Museumskipet «Gamle Finnmarken» har stått på land ved museet i snart tolv år. Det trenger omlag 100 millioner kroner til et overbygg, men i Kulturdepartementet har ikke villet bevilge midler til museet . Helt siden skipet ble satt på land har det vært uenighet om hvordan restaurering og overbygg skal finansieres.

– Den er ikke akkurat en pryd for stedet slik den står nå. Vi har et museum som er drevet av idealisme, og litt kommunal og fylkeskommunal støtte. Vi ønsker å få dette inn i litt fastere former og at staten går inn og tar mer ansvar for museet, på lik linje med ansvaret de har tatt for flymuseet og jernbanemuseet, sier Hope.

Føler seg sviktet

I 2007 kom daværende kulturminister Trond Giske med følgende lovnad til Hurtigrutemuseet:

– Staten kan være med på et spleiselag med lokale og regionale myndigheter. Den gangen båten ble tatt på land, var forutsetningen at vi skulle være med å få den opp, så skulle de lokale ta ansvaret. Det har de ikke klart, og da må staten inn igjen og være med på å bidra, men vi kommer ikke til å overta ansvaret, sa Trond Giske i et intervju med NRK Nordland da.

I ettertid har kulturminister Anniken Huitfeldt benektet dette.

– De fikk nok en del stemmer her på det, men det eneste vi har sett i ettertid er at de har benektet det. Vi lever heldigvis i en tid med digitale medier, så det du sier foran en mikrofon det blir ikke borte. Han sa det, selv om det er blitt benektet, sier Hope.

Hun understreker at hovedsaken er at det nå blir gjort noe for å bevare det hun mener er en svært viktig del av kystkulturen.

– Jeg er skuffet over den stemoderlige behandlingen hurtigrutemuseet har fått av bevilgende myndighter, det må jeg innrømme. Men vi legger dette bak oss og ser fremover. Jeg er optimist, sier Hope.

– Et pengespørsmål

Magnhid Meltveit Kleppa

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp).

Foto: Sigurd Steinum / NRK

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) kunne ikke love noe på vegne av regjeringen i dag, men lovte å ta utfordringen videre til både kulturministeren og regjeringen.

– Jeg er helt enig i at det er viktig å ta vare på Hurtigruten og kystens historie, og er veldig glad for det lokale engasjementet blant folk, sier Kleppa.

– Hva tenker du i forhold til et statlig etatsmuseum her, på linje med flymuseet og jernbanemuseet?

– Det har jeg ikke noe løsning på her og nå, men jeg ser at demonstrantene har viktige poenger. Jeg tror nok at så langt er det kostnader som er spørsmålet. Det er i hvert fall ikke det at det ikke er viktig å ivareta Hurtigrutens historie, sier Kleppa.

Håper å holde seg flytende på TV-suksessen

NRKs maratonsending fra Hurtigruten har skapt enorm entusiasme i hele landet.

– Dette viser at Hurtigruten sitter godt i folkesjelen langs hele kysten, og at det er verdt å ta vare på. Vi forventer, spesielt etter det store engasjementet i forbindelse med TV-seilasen, at vi får den støtten som vi mener vi har krav på i forhold til hva Hurtigruten har betydd for hele nasjonen, og spesielt kystnorge, sier Inger Hope.

Daglig leder ved hurtigrutemuseet

Daglig leder ved hurtigrutemuseet, Sten Magne Engen.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

Daglig leder ved hurtigrutemuseet, Sten Magne Engen, tror de har større påvirkningskraft akkurat nå, i etterdønningene av TV-suksessen.

– Vi er på en bølge hvor vi kanskje kan påvirke mer, sier Engen, som mener oppslutningen om TV-ferden med MS «Nordnorge» bekrefter at han gjør en viktig jobb.

– Det er det som har vært drivkraften min, troen på at dette betyr noe for mange. Vi skal fortsette, og holde det gående her så godt vi kan. Både med vedlikeholdet av «Gamle Finnmarken» og innsamlingen av museumsgjenstander, sier Engen.