15 ganger i høst har beredskapen vært redusert ved norske lufthavner

Brann- og redningsberedskapen ble redusert ved norske lufthavner flere ganger i høst fordi Avinor må spare penger. NTL Luftfarten frykter for sikkerheten hvis utviklingen fortsetter.

Evenes lufthavn

Her ved Evenes lufthavn ble brann- og redningsberedskapen redusert 8. november.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

En ny praksis tillater at Avinor lemper på brann- og redningsberedskapen ved uforutsette hendelser.

Det betyr at hvis noen blir akutt syke eller en brannbil på flyplassen streiker, kan beredskapen reduseres i inntil 72 timer.

NTL Luftfarten, som organiserer de ansatte, mener Avinor bruker unntaket i reglene for mye, for å spare penger.

– Dersom denne utviklingen får fortsette vil det ut over sikkerheten, sier leder Ørjan Kvalvåg.

Avinor skal spare minst 400 millioner innen 2021. Innsparingene vil omfatte samtlige av Avinors 43 lufthavner, samt stab- og støttefunksjoner.

Fly truet med å snu

Skade på Norwegian-fly Ålesund

8. november var et Norwegian-fly nær ved å avbryte landingen på Evenes da han fikk høre at brann og redningsberedskapen på bakken var redusert.

Foto: Malin Kjellstadli Korsnes / NRK

Den nye praktiseringen av regelverket ble innført i oktober.

Verken flyselskap eller de ansatte i Avinor liker det som skjer.

8. november var et Norwegian-fly nær ved å avbryte landingen på Evenes da kapteinen fikk høre at brann- og redningsberedskapen på bakken var redusert.

Kapteinen om bord i kveldsflyet fra Oslo truet med å snu flyet og dra tilbake til hovedstaden.

Avinor ville først ikke betale 2,5 timers overtid til en ansatt i brann- og redningstjenesten på Evenes, men ble tvunget til å gjøre det likevel.

Om flyet hadde returnert til Oslo, måtte passasjerene overnattet i Oslo. Det var heller ikke noe fly klart til passasjerer som skulle reise fra Evenes til syden morgenen etter.

Hendelsen med Norwegian-flyet er ikke den eneste.

– Går ut over sikkerheten

Ørjan Kvalvåg, leder NTL Luftfarten

NTL Luftfarten, som organiserer de ansatte, mener Avinor bruker unntaket i reglene for mye, for å spare penger. Det går ut over sikkerheten, sier leder i NTL Luftfarten, Ørjan Kvalvåg.

Foto: Bente H. Johansen / NRK

– Avinor legger til grunn at de kan vente til det er gått 72 timer før de henter inn vikarer. Det mener vi er feil praktisering av regelverket. Det har allerede ført til uønskede situasjoner, og kan ha ført til brudd på EASA-regelverket, sier Kvalvåg fra NTL Luftfarten.

Han viser til flere eksempler på at manglende beredskap får betydning for flytrafikken.

Blant annet måtte et ambulansefly snu i høst, på vei til Kristiansand for å plukke opp en pasient. Årsaken var at det ikke var beredskap om natten på Kjevik lufthavn. Pasienten måtte i stedet fraktes i ambulanse fra Kristiansand til Oslo.

Bodø lufthavn

SPARETILTAK: 15 ganger i høst ble brann og redningsberedskapen ved norske lufthavner redusert etter at Avinor startet ny praksis. Reglene tillater nemlig redusert beredskap i inntil 72 timer ved uforutsette hendelser som sykdom.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

Til syvende og sist kan sparetiltakene true flysikkerheten, mener NTL.

– Vi er også redd for at man aldri vil erstatte bemanningen ved sykefravær. Da vil vi ende opp med å få en ny minimumsbemanning i brann- og redningstjenesten. Det er ingen god vei å gå, mener fagforeningslederen.

Under LOs luftfartskonferanse, som ble arrangert torsdag, uttrykte fagforeningen sin bekymring over utviklingen.

– Vi er svært bekymret over at regjeringa har pålagt Avinor å spare så mye at det nå rammer sikkerhet, beredskap og vilkårene til de som jobber i luftfarten, uttaler LOs nestleder Peggy Hessen Følsvik til LOs nettside.

Avinor: – Sikkerheten i høysetet

Øyvind Hasaas

Vi har gjort gode risikoanalyser i forkant og investert tre milliarder kroner på sikkerhetstiltak, sier konserndirektør drift og infrastruktur i Avinor, Øyvind Hasaas

Foto: Hanna Seferowitcz / NRK

Øyvind Hasaas er konserndirektør drift og infrastruktur i Avinor. Han bekrefter at Avinor har en føring fra samferdselsministeren om å få mere samferdsel for pengene

– Det jobber vi med. Men ingen av tiltakene gjelder områder som har med sikkerhet å gjøre.

Hasaas tilbakeviser frykten NTL har om at bemanningen vil bli permanent redusert.

– Våre 43 lufthavnsjefer vurderer situasjonen og tar beslutninger som er riktig dersom det er forsvarlig for å opprettholde et akseptabelt sikkerhetsnivå.

Hasaas understreker at både Luftfartstilsynet og flyselskapene er informert om den nye praksisen.

– Vi er trygge på vår vurdering. Det er en god tolkning av regelverket, som opprettholder en god, trygg og stabil drift.

14 av den 15 hendelsene som NTL beskriver har skjedd i oktober, ifølge Avinor-direktøren.

– Det er 14 tilfeller av 71.000 bevegelser i oktober. Ingen av dem har vært av alvorlig karakter, sier Øyvind Hasaas.

I neste uke skal NTL møte Luftfartstilsynet for å drøfte saken.