15 år gammel tunnel ble stengt i ett år for å oppfylle EU-krav

Natt til torsdag åpner Fagernestunnelen i Narvik etter å ha vært stengt i ett år. Tunnelen er en av 200 norske riksveitunneler som oppgraderes for å oppfylle nye EU-krav.

Fagernestunnelen

Fagernestunnelen ble åpnet i 2003 og oppfylte datidens sikkerhetskrav, men i fjor ble den stengt.

Foto: Statens Vegvesen

Bedre belysning, nye kameraer, 25 nødstasjoner, ny datalinje og et flunkende nytt teknisk rom på hele 130 m2.

Det er noen av oppgraderingene som er gjort i Fagernestunnelen i Narvik.

Vanligvis passerer ca. 13 000 kjøretøy gjennom høytrafikk-tunnelen hver dag, men helt siden i fjor høst har tunnelen vært stengt for å gjøre brannsikkerheten bedre.

I mellomtiden har trafikken gått via en kommunal vei beregnet for langt mindre trafikk.

Byggleder i Statens Vegvesen, Geir Lande, er glad for at jobben nå er gjort.

– Ja, det er herlig. Nå gleder vi oss over at tunnelen kan tas i bruk igjen – i en tryggere utgave, sier Lande.

Fagernestunnelen i Narvik åpne for trafikk igjen

Det er sprengt ut plass til fjorten tekniske rom i den 130 m2 store fjellhallen inne i tunnelen.

Foto: Statens vegvesen

Pusset opp for 145 millioner

Bakgrunnen for oppussingen er sikkerhetsforskriftene fra EU, som skal bedre brannsikkerheten i tunneler over 500 meter.

Disse reglene ble vedtatt i 2004, bare ett år etter at Fagernestunnelen ble åpnet. Da hadde tunnelen vært under bygging siden 1995, men byggingen hadde tatt ekstra lang tid på grunn av pengemangel.

Sin unge alder til tross, tunnelen oppfylte ikke de nye sikkerhetskravene og måtte derfor stenges i fjor. Nå er den blitt pusset opp for 145 millioner kroner.

Fagernestunnelen, teknisk rom

Lavspentrommet er et av de totalt 14 tekniske rommene i tunnelen. Herfra styres store deler av de tekniske installasjonene i tunnelen.

Foto: Statens Vegvesen

– Tunnelen oppfylte datidens sikkerhetskrav, men ikke de som kom noen år etter.

Oppgraderingen er en av 200 riksveitunneler som oppgraderes for totalt 20 milliarder kroner. I følge kravene skal alle de norske tunnelene på riksveinettet være ferdig oppgradert innen 2023.

14 tekniske rom og direkteoverføring på kamera

Fagnernestunnelen, nødstasjon

Tunnelen er nå utstyrt med 25 nødstasjoner.

Foto: Statens Vegvesen

Nå ser det ut til at Statens Vegvesen i hvert fall kan krysse av Fagernestunnelen på lista etter å ha gjort følgende oppgraderinger:

  • Tunnelen er blitt lysere
  • Den har fått bedre ventilasjon og er bedre sikret mot brann.
  • Det er montert kameraovervåking med direkte overføring til Vegtrafikksentralen.
  • Nye og flere nødstasjoner med nødtelefoner og brannslukkerapparat er satt inn
  • Skilt, stengebommer og varsellys er skiftet
  • Det er satt inn en ny datalinje og system for styring, regulering og overvåking
  • Det er sprengt ut en fjellhall til et 130 m2 teknisk rom.

– Det høres omfattende ut, men alt har vært nødvendig for å oppfylle kravene.

Kart Fagernestunnelen

Fagernestunnelen trafikkeres vanligvis av ca 13.000 trafikanter.

Foto: Statens vegvesen