NRK Meny
Normal

15 000 kroner hvis du ser dette

Hold øynene åpne neste gang du er på tur. Det kan gjøre deg 15 000 kroner rikere.

Jervespor
Foto: Statens Naturoppsyn

Det er Rovviltnemnda i Nordland som utlover dusør for funn av spor etter jervevalper eller hiplass for jerv.

Fra slutten av april og utover er det ideelle forhold for å komme over jervespor.

Særlig fra mai når jervevalpene beveger seg mer fra mora og forlater ynglehi-området. Valpesporene er mindre enn sporene etter tispa.

Ynglende jervtisper bruker ofte de samme lokalitene over flere år, og alle kjente hilokaliteter undersøkes derfor årlig.

I fjor ble det registrert sju ynglinger i Nordland. Og dersom du finner spor etter jervevalp eller selve hiplassen, kan 15 000 kroner være innen rekkevidde.

Alle funn må rapporteres til Statens Naturoppsyn i Nordland.