14 ordførere tar ut millionutbytte i dag

I dag blir 14 kommuner på Helgelend 63,7 millioner kroner rikere.

HelgelandsKraft har startet arbeidet med å bygge Øvre Forsland kraftverk i Leirfjord kommune

NY GULLGRUVE FOR HELGEANDSKRAFT: Øvre Forsland kraftverk i Leirfjord kommune skal stå ferdig i 2015. Kraftverket, som er tegnet av Stein Hamre arkitektkontor, har høstet internasjonal anerkjennelse for sin unike arkitektur.

Foto: Stein Hamre arkitektkontor

2. juli kommer brevene fra Helgelandskraft som 14 ordførere på Helgeland virkelig gleder seg til. Kommunene er aksjonærer i kraftselskapet, og eierne har vedtatt at de skal ha 63,7 millioner kroner i utbytte.

Spesialrådgiver Asle Bardal sier veksten i fjor var svært stor.

– Vi økte resultatet fra 55 millioner kroner i 2012 til 127 millioner i 2013, sier Bardal til NRK.no.

Helgelandskraft fremstår nå som det mest dynamiske av de store nordnorske kraftselskapene, skadeskutteTroms Kraft, Norkraft, som gikk med store tap og solide Salten Kraftsamband. Og for Helgelandskraft vil veksten fortsette.

Øker produksjonen

– På kraftutbyggingssiden holder vi på med et kraftverk i Leirfjord, som er beregnet ferdig i februar neste år.

Helgelandskraft har en målsetning om at Øvre Forsland kraftverk i Leirfjord skal bli Norges flotteste vannkraftanlegg. Kraftverket, som er tegnet av Stein Hamre arkitektkontor, har høstet internasjonal anerkjennelse for sin unike arkitektur. Kraftverket skal produsere 33 gigawattimer(GWh) i året. Dette tilsvarer et strømforbruk på 1700 husholdninger.

– 30. april i år vedtok vi utbygging av fem kraftverk i Tosenfjorden, som til sammen skal gi rundt 140 GWh.

En gigawattime tilsvarer omtrent det årlige forbruket for 50 norske husholdninger.

– Når vi også er ferdig med utbyggingen i Leirfjord, vil vi øke produksjonen i Helgelandskraft med 20 prosent, sier Bardal.

Uklart fokus?

Rasteplass ved Øvre Forsland

Rasteplassen opp mot Øvre Forsland er allerede klar for å tå imot turgåere.

Foto: HelgelandsKraft

Årsaken til tapene som flere av de andre selskapene har hatt, kan skyldes at selskapene har hatt for mange fokus. Vindkraft ble ikke den store inntektskilden. Derfor går Bardal for kjernevirksomheten.

– Hos oss er det produksjon, nettvirksomhet og salg det går i. Det er det vi er tuftet på, og det er det Helgelandskraft kan. Det er det vi skal satse videre på, sier Bardal.

Jann-Arne Løvdahl, ordfører i Vefsn

Ordfører Jann-Arne Løvdahl (Ap) er glad for pengene.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Med en eierandel på 18,3 prosent er Vefsn nest største eier i Helgelandskraft. Ordfører Jann-Arne Løvdahl (Ap) er glad for pengene.

– Dette er viktige inntekter for Vefsn. Det er nok viktige penger for alle som får lov å være deleiere i Helgelandskraft.

Han lover nå å bli flinkere å bruke pengene klokere.

– Vi vil bruke utbyttet til investeringer. Vi har fjernet disse pengene fra den daglige driften. Denne pengesummen varierer jo fra år til år, sier ordfører Jann-Arild Løvdahl i Vefsn.