120 overgrepssaker i Tysfjord: – Jeg tror antallet vil øke enda mer, dessverre

– Overgrepssaken går hardt inn på samfunnet. Det er tøft å være i Tysfjord nå, sier Marion Anne Knutsen (29). Omfanget i Tysfjord-saken er enormt, slår forsker fast.

Marion Knutsen

FORTALTE OM OVERGREP I TYSFJORD: Etter at Marion Knutsen var åpen om hennes mors historie, der hun opplevde overgrep og til slutt tok sitt liv, ble hun kåret til årets same og årets nordlending i fjor. I dag bor hun på Finnsnes.

Foto: Arild Moe / NRK

Politiet etterforsker nå 120 saker som omhandler seksuelle overgrep i den såkalte Tysfjord-saken. Totalt er det snakk om 70 fornærmede, i hovedsak jenter under 16 år.

– Det er trasig å se at tallene bare øker og øker. Det berører meg hardt, og jeg kjenner at tårene presser på. Men samtidig er det godt å se at så mange går til politiet, sier Marion Anne Knutsen.

Hun ble ansiktet utad da 11 kvinner og menn sto fram og fortalte om seksuelle overgrep i Tysfjord, i VG helg i fjor.

Skryter av politiet

Knutsen skryter av politiet, som hun mener har gjort en fantastisk jobb.

– Det rulles opp nye saker hele tiden. Det er godt for ofrene å vite at de blir tatt på alvor og at ting blir gjort. Mange har visst hva som har foregått, uten at noe er blitt gjort. Flere saker har tidligere anmeldt, men henlagt, sier hun.

Hun er ikke like imponert over jobben Tysfjord kommune har gjort med å følge opp de berørte familiene.

Kommunen har gjort altfor lite. De var tidlig ute og sa at denne saken skulle få førsteprioritet, og det har den dessverre ikke fått.

– Tøft å være i Tysfjord

Skilt Drag

I juni sto elleve kvinner og menn fra Tysfjord fram med sine overgrepshistorier i VG. I sakene som etterforskes er det snakk om voldtekter av barn og voksne, seksuell omgang med barn under 14 år og seksuelle overgrep som er begått ved utnytting av stilling eller tillitsforhold.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

De aller fleste av barna som skal ha blitt utsatt for seksuelle overgrep i nordlandskommunen, er jenter som var mellom 7 og 16 år gamle da overgrepene skjedde

– Overgrepssaken går hardt inn på samfunnet. Jeg har vært i Tysfjord i ettertid og det er tøft å være der, sier Marion Knutsen, som nå bor på Finnsnes i Troms.

Politiet mistenker at det fortsatt er flere nyere saker som etterforskerne så langt ikke kjenner til. Også Marion Knutsen frykter tallet på overgripere og fornærmede kommer til å øke i ukene og månedene som kommer.

– Jeg tror at tallet vil øke. Dessverre, sier hun til NRK.

– Ingen er uberørt

Sakene omfatter voldtekt av barn og voksne, seksuell omgang med barn under 14 år og seksuelle overgrep som er begått ved utnytting av stilling eller tillitsforhold.

– Med så mange saker angår det alle i lokalsamfunnet. Ingen er uberørt. Man kjenner både ofre og overgripere og er kanskje i slekt. Folk her lever med dette hele tiden akkurat nå, sier Lars Magne Andreassen som er direktør ved det lulesamiske senteret Árran på Drag i Tysfjord.

Øyvind Rengård

– Det dreier seg om overraskende mange saker. Jeg kjenner ikke til noe annet sakskompleks som har hatt samme omfang, sier politiadvokat Øyvind Rengård.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

Det begynte med at 11 personer, samtlige lulesamer fra Tysfjord, sto fram i VG og fortalte at de hadde blitt utsatt for seksuelle overgrep.

– Størstedelen av overgrepene har skjedd i Tysfjord kommune. Noen av overgrepene har skjedd andre steder, men av gjerningspersoner hjemmehørende i Tysfjord kommune, sier politiadvokat Øyvind Rengård i Nordland politidistrikt til NRK.

80 mistenkte

Totalt er det snakk om mer enn 80 mistenkte og mer enn 70 fornærmede, og det i en kommune med i underkant av 2000 mennesker.

– Det dreier seg om overraskende mange saker. Jeg kjenner ikke til noe annet sakskompleks som har hatt samme omfang, sa Rengård til NTB mandag morgen.

Størstedelen av overgrepene har skjedd i Tysfjord kommune, ifølge politiet.

Noen av overgrepene har skjedd andre steder, men av gjerningspersoner hjemmehørende i Tysfjord kommune, sier Rengård til NRK.

Fra tidligere er det kjent at flere av overgrepene er knyttet til det lulesamiske miljøet og til den læstadianske menigheten i kommunen. Begge med hovedsete på Drag på sørsiden av Tysfjorden, som deler kommunen i to. I denne delen av kommunen bor i overkant av halvparten av kommunens innbyggere.

Forsker: – Omfanget er enormt

Drag sentrum i Tysfjord

Siden VG i fjor sommer avslørte hvordan 11 kvinner og menn gjennom flere tiår skal ha blitt utsatt for seksuelle overgrep i kommunen, har Tysfjord-komplekset vokst voldsomt.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Dosent Jan Erik Henriksen ved Norges arktiske universitet har jobbet mye med overgrepssaker i småsamfunn. Han synes omfanget i Tysfjord-saken er uvirkelig.

– Omfanget er enormt. Jeg har ikke hørt om lignende saker med et slikt omfang. I nordisk sammenheng, og sannsynligvis i forhold til andre urfolkssamfunn er dette ganske spesielt med det omfanget man her snakker om, sier Henriksen.

Sammen med en kollega har Henriksen vært i kontakt med Tysfjord kommune og tilbudt hjelp.

– Ikke for å gå inn med direkte hjelp, men for å forsøke å bringe parter sammen. Vi vet at slike alvorlige saker med ofre, overgripere og deres familier bringer med seg konflikter som også må forsøkes løst. Folk skal jo fortsette å bo og leve sammen i Tysfjord også etter at disse sakene har fått sine dommer, sier Henriksen.

Mener kommunen er handlingslammet

Dessverre har oppfølgningen fra kommunen vært beskjeden.

– Det virker som om kommunen er handlingslammet eller overveldet, og det er synd. Det er en kommune i fullstendig krise, i en slik grad at det går ut over dem som bor der. Man kan stille spørsmål om hvorfor departement, fylkesmann og eventuelt andre, ikke har involvert seg mer gjennom årene, sier han.

Henriksen mener det har vært et veldig stort fokus på å etablere et godt system for anmeldelsene og overgrep som kriminelle handlinger, noe som selvfølgelig er på sin plass.

– Men hjelpeapparatet skal jo ha et system med å hjelpe de som er involverte.

– Mangler tillit

Árran - lulesamisk senter
Foto: Harrieth Aira / NRK

En grunn til at saken er så omfattende har ifølge Lars Magne Andreassen ved Árran røtter langt tilbake i historien.

Lars Magne Andreassen som er direktør ved det lulesamiske senteret Árran på Drag i Tysfjord.

– Ingen i lokalsamfunnet er uberørt, sier Lars Magne Andreassen som er direktør ved det lulesamiske senteret Árran.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

– Både historisk sett og fortsatt i dag, er det en manglende tillit til det offentlige hos den samiske befolkningen. Det er derfor tausheten er så stor. Det offentlige har ikke hatt kunnskap, innsikt eller ressurser til å gripe fatt i eller gjort noe med saken.

Da saken eksploderte i fjor sommer, var det ikke kommunen de berørte søkte til, men Árran og media, legger han til.

Kommunen: – Ressursene strekker ikke til

Tysfjord-ordfører Tor Asgeir Johansen (Ap) sier at Tysfjord er en liten kommune med begrensede ressurser.

Tor Asgeir Johansen

– Kommunen gjør det som står i vår makt og ut fra de ressursene vi har for å kunne hjelpe de som har behov for det, sier Tysfjord-ordfører Tor Asgeir Johansen

Foto: Sander Andersen / NRK

– Selv om vi har helsepersonell som snakker samisk, er det begrenset hva vi har av ressurser og personell som kan håndtere denne saken til enhver tid. Det er tragisk det som kommer fram, men jeg har full tillit til at politiet håndterer disse sakene på en god måte, sier ordføreren.

Han understreker at Tysfjord har gjort en betydelig innsats på forebygging innen helse, omsorg og skole.

– Nå har nettopp fylkesmannen inne med tilsyn på kommunen, og vi fikk gode tilbakemeldinger. Det er jeg veldig glad for, avslutter han.