12.000 underskrifter og protester hjalp ikke for å redde Nesna og Sandnessjøen

Klokka 12.15 startet styret i Nord universitet behandlingen av saken, der de la ned studiestedene på Nesna og Sandnessjøen.

Her kan du følge styremøtet direkte fra klokken ni.

Rett før styret startet behandlingen av fremtidig studiestruktur, leverte aksjonister fra Helgeland hele 12.000 underskrifter til støtte for Nesna.

Klokken 14:46 ble det klart at studiestedene ved Nesna og Sandnessjøen blir avviklet.

Ved 13.30-tiden er man i gang med en innledende runde rundt bordet. Så langt har syv av 13 medlemmer i styret gitt sin støtte til rektor. Dermed ser det ut til at nedlegging av studiestedene på Nesna og Sandnessjøen vil få flertall.

Få siste nytt om saken her:

12.000 personer har skrevet under på oppropet om å bevare studiestedene i Sandnessjøen og Nesna.

Det er ventet at styret til Nord universitet vil gå inn for rektors innstilling som vil spare 50 millioner kroner på nedleggelsen av lærerstudiet på Nesna og sykepleierstudiet i Sandnessjøen.

Dette skjer bare tre år etter at universitetet fusjonerte med lærerutdanningen på Nesna, som har sikret kvalifiserte lærere til Helgeland i over 100 år

Stemninga på bussen som tirsdag kveld kjørte fra Nesna var likevel god.

Der var det et 40-talls aksjonister fra «Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland». De vil demonstrere på Nord universitets styremøte på Værnes i dag.

Ida Maria og demonstranter

Slik så det ut da Ida Maria Børli Sivertsen og mange andre stengte Kystriksveien da de demonstrerte mot nedleggelsen på Nesna.

Foto: Privat

Med seg på den over seks timer lange bussturen, vil demonstrantene også overlevere nesten 12.000 underskrifter til styreleder Vigdis Moe Skarstein.

Artist og Nesnaværing Ida Maria Børli Sivertsen sier det folkelige engasjementet er stort.

– Dette er grunnen til at vi, folket, engasjerer oss. De som er ansatt her har mer enn nok med å gjøre jobben sin under et såpass psykisk press som de blir utsatt for av sin egen ledelse ved Nord universitet. Vi tar over fordi vi trengs, for dette kan ikke gå upåaktet hen.

Føler seg lurt

I dag har Nesna har nesten 500 studenter på samlingsbaserte lærer- og barnehagelærerstudier.

Nord universitet avd Nesna. Ida Maria Børli Sivertsen

Medlemmer av folkeaksjonen som skal til Værnes for å demonstrere.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Vi ble lurt til sammenslåing, sier Øyvind Steinslett, den tidligere fungerende direktøren ved Høgskolen i Nesna om fusjonsprosessen med Nord Universitet.

Som en del av den øverste ledelsen på det som da var høgskole, var Steinslett med å forhandle fram avtalen før sammenslåinga med universitetet i Bodø i 2016.

Han sier at straks papiret om sammenslåing var underskrevet ble ledelsen for den 100 år gamle utdanningsinstitusjonen ribbet for all makt, og avtalen de hadde inngått ble ikke fulgt.

– Det bar galt av sted helt fra starten. Vi inngikk en skriftlig avtale om å være likeverdige. Men vi oppdaget raskt at vi ikke var det.

Øyvind Steinslett, Nord universitet Nesna

Øyvind Steinslett var tidligere studiesjef ved Høgskolen i Nesna. Han satt i forhandlingene om fusjon da de startet. Her viser han fusjonsavtalen mellom Nesna og Nord, og som de ansatte mener er brutt.

Foto: Lars-Bjørn Martisen / NRK

Han forteller at det var en reell frykt blant de ansatte da arbeidet med fusjonen startet.

– Vi hadde vært selvstendige i nesten 100 år. Vi var redd for å miste råderetten, og bli spist opp av en storebror som vi følte ikke ønsket oss det beste.

For ledelsen på Nesna var det viktig å videreføre en sterk utdanningsinstitusjon når han forhandlet med universitetet i Bodø. Og han syns avtalen ble god.

– Vi ble enige om at fusjonen skal skje mellom likeverdige parter, og danne grunnlag for en ny utdanning og forskningsinstitusjon. Studiestedene skulle styrkes og videreutvikles, sier Steinslett.

Nord universitet, avd Nesna

I dag avgjøres skjebnen til den 101 år gamle lærerutdanningen i Nordland. I dag har studiestedet 470 studenter – alle samlingsbasert.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Men da det kom til stykke var det ingen planer om at vi skulle styrkes og videreføres likevel, legger han til.

Lederen for Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland, Jenny Myklebust, sier at det er viktig å bevare den tradisjonsrike utdanningsinstitusjonen.

– Vi har utrolig god kvalitet på utdanningen og studentene har lyst til å studere her. For å imøtekomme Helgelands krav og behov så er vi nødt til å ha desentralisert utdanning.

Forsvarer forslaget

For nå tre år etter sammenslåinga vil rektor ved Nord Universitet at avdelinga her på Nesna skal legges ned.

I rektors forslag flyttes lærer- og barnehagelærerutdanninga til Bodø.

Ledelsen ved universitetet mener færre studiesteder frigir 50 millioner kroner årlig til mer forskning og faglig aktivitet og sier økte krav gjør nedleggelsen nødvendig.

– Vi må forholde oss til Kunnskapsdepartementet, som i sin utviklingsavtale ba oss om å gjøre det, sier Levi Gårseth-Nesbakk, prorektor, utdanning, Nord universitet.

Levi Gårseth-Nesbakk, prorektor, utdanning, Nord universitet

Levi Gårseth-Nesbakk, prorektor, utdanning, Nord universitet.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Så den avtalen man underskrev og som slår fast at Nesna skulle beholdes og studiene skulle utvikles videre, var ingen ting verdt?

– Jeg er ikke enig i det. Dette henger også sammen med at vi har fått innskjerpede krav som man etter hvert innså realiteten av. Det gjelder krav til aktiv forskning, faglige ressurser og kompetanse, sier prorektoren.

Stort engasjement i Trøndelag

Også i Trøndelag har engasjementet rundt den nye studiestrukturen ved universitetet vært enorm.

De viktigste kampsakene har vært den eventuelle nedleggelsen av campus i Namsos, flytting av medie- og økonomifagene ut av Steinkjer, samt flytting av teaterutdanninga fra Verdal til Levanger.

I forrige uke kom den nye innstillinga fra rektor, noe som betydde at de kunne slippe jubelen løs i Namsos. De får, etter rektors ønske, beholde utdanningene for farmasi, vernepleie og sykepleie.

– Vi er både lettet og glade. Dette er en seier for oss og hele Namdalen, men samtidig har vi litt blanda følelser for de 120 kollegene andre steder som blir berørt av dette, fortalte tillitsvalgt for sykepleierne i Namsos, Kristen Okstad.

Foran dagens styremøte er det for Trøndelags del knytta mest spenning rundt det nye bygget Innocamp ved universitetet i Steinkjer.

Her har kommunen investert 450 millioner kroner, og intensjonen var et nært samarbeid mellom næringslivet og studiemiljøet i byen.

30 bedrifter har signert avtale om å flytte inn nå i august. En stor del av bedriftene som skal inn, er medie- og kommunikasjonsbedrifter.

Men nå kan det virke som mediefagene blir flytta til Levanger.

– I utgangspunktet så har man jo gjort noe veldig viktig i Steinkjer, nemlig å koble forvaltning med akademia.

– Og at man nesten på innflytningsfesten ombestemmer seg, vil gjøre bedriftene skeptiske og lunken til samarbeidet. Jeg håper styret snur i denne saken, sier Tord Lien, som er regiondirektør i NHO Trøndelag

Gråting i gangene

På Nesna mener kravene allerede var kjent under forhandlingene. Og at nedbygginga av tilbudet på Nesna starta umiddelbart etter at den gode avtalen var signert.

– Det var sterke krefter i bodømiljøet som mente vi burde legges ned. De samme personene er en del av nedleggingsprosessen, sier verneombud Gary Hoffmann.

Han valgte å stenge ned hele universitetet da det sto på som verst, siden det skal ha vært fare for liv og helse. Blant annet ble det sagt at de ansatte gråt åpenlyst i gangene.

Universitetet åpnet igjen etter noen dager, men Hoffmann sier situasjonen er uforandret.

– Vi har hatt besøk av bedriftshelsetjenesten. Vi fikk råd om å ta en tur i skogen og få nok søvn.

Han sier det tar på å gå i årevis uten å bli lyttet til.

– Vi har gått i 3,5 år uten å bli hørt og levert ubesvarte avviksmeldinger og bekymringsmeldinger. Studietilbudet er halvert og halvparten av studentene våre er borte. Studentbarnehagen, studentsamskipnaden og kantinen er stengt ned. Vi har prøvd å ta kontakt med ledelsen, men blir ikke hørt. Når folk ikke blir hørt over tid, får det helsemessige konsekvenser til slutt.

Gary Hoffman, verneombud på campus Nesna

Verneombud for lærerutdanninga på Nesna, Gary Hoffmann.

Foto: Tonje Vondstad

Levi Gårseth-Nesbakk sier at de forstår skuffelsen, men at de ikke er enig i at ledelsen ved Nesna ble lurt under sammenslåingen.

Han kan ikke svare på de spesifikke beskyldningene om ubesvarte avviksmeldinger.

– Vi er som sagt ikke enig i dette, men vi forstår at de er skuffet. Det er ikke noen grunn til å tenke noe annerledes. Men igjen, når vi får endringer i våre rammebetingelser, så må vi agere ut ifra det.

– Vi hadde den beste intensjon å levere på det som var avtaledokumentet og fusjonsgrunnlaget, og vi mener at vi har fulgt alle de formelle rammene som ligger til grunn for fusjonen, sier han.

Ingen hjelp fra regjeringen

Mail til nesna-ansatte

I denne mailen oppfordres alle ansatte til å møte opp for å få informasjon om den videre prosessen etter styremøtet.

Foto: Skjermdump / Privat

Om styret, tross demonstrasjoner og underskrifter, velger å stemme for å legge ned Nesna, så vil ikke regjeringen stå i veien.

Forsknings- og høyere utdanningsminister, Iselin Nybø (V), sa i går at de ikke ville overprøve avgjørelsen til styret, uansett utfall

Utfallet virker universitetet selv å være sikker på.

Tirsdag ettermiddag sendte de ut en mail som informerer om at alle ansatte på Nesna skal møte med flere i studieledelsen.

Tema for møtet vil ifølge mailen som NRK har fått tilgang til, den videre prosessen etter styremøtet.

Demonstranter for Nesna

Jorunn Hov og Linda Alexandra Lysfjord virker veldig klar for å demonstrere mot Nord universitets styremøte, onsdag.

Foto: Hans Petter Sørensen / Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland
Bussdemonstrantene fra Nesna

(fra venstre) Linda Alexandra Lysfjord, Heidi Lyng Hansen og Nina Rødal Friis står her i spissen.

Foto: Hans Petter Sørensen / Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland