12 varslingssaker ved Nord

Nord universitet har mottatt 12 varslingssaker som omhandler seksuell trakassering, skriver Khrono.
Sakene gjelder blant annet seksuell trakassering mellom studenter og uønsket oppmerksomhet mellom lærer og student.